Chương 1: Cô nhi
Chương 2: May mắn tiểu tử Mike cùng tin
Chương 3: Dumbledore đột nhiên đi thăm hỏi các gia đình
Chương 4: Hẻm Xéo
Chương 5: Ma trượng
Chương 6: Ngạo mạn cùng thành kiến
Chương 7: Hogwarts tàu tốc hành
Chương 8: Phân viện nghi thức
Chương 9: Tại Ravenclaw cuộc sống tốt đẹp
Chương 10: Malfoy khiêu khích
Chương 11: Phòng ăn sự kiện phần sau
Chương 12: Không giống nhau hỏa diễm chú
Chương 13: Ma lực cảm giác cùng minh tưởng
Chương 14: Franklin
Chương 15: Theo đuôi
Chương 16: Cầu gì được đó phòng
Chương 17: Ma pháp thạch nội dung cốt truyện bắt đầu
Chương 18: Penelop
Chương 19: Filius giáo sư kinh ngạc
Chương 20: Dolfin ma ẩm
Chương 21: Giúp người làm niềm vui Cedric
Chương 22: Hermione than phiền
Chương 23: Halloween
Chương 24: Săn thú bắt đầu
Chương 25: Hoài nghi và nghi kỵ
Chương 26: Cự quái sát thủ
Chương 27: Đói bụng kinh doanh
Chương 28: Quidditch
Chương 29: Quản chế lời nguyền
Chương 30: Eris ma kính
Chương 31: Mike kế hoạch
Chương 32: Lễ giáng sinh
Chương 33: Nick Flamel
Chương 34: Dolfin thỉnh cầu
Chương 35: Chris đóng cửa lại
Chương 36: Nửa đêm quyết đấu
Chương 37: Rừng cấm
Chương 38: Kinh hồn
Chương 39: Kịch chiến
Chương 40: Xa lạ trần nhà
Chương 41: Ma trượng dị biến
Chương 42: Dương danh Hogwarts
Chương 43: Nhà tư bản xấu xí khuôn mặt
Chương 44: Khảo thí
Chương 45: Ban đêm xông vào sách cấm khu
Chương 46: Thu hoạch
Chương 47: Cuối năm dạ tiệc
Chương 48: Chìa khóa cửa
Chương 49: Godric sơn cốc số 210
Chương 50: Ổ quạ