Chương 1: Kikirei
Chương 2: Tiến về Bắc Sơn
Chương 3: Nhận sủng
Chương 4: Ân oán
Chương 5: Ban đầu Pokemon
Chương 6: Tăng độ yêu thích
Chương 7: Thư viện làm công
Chương 8: Nữ đồng học
Chương 9: Trò chơi thành
Chương 10: Pokéblock
Chương 11: Trận chiến mở màn
Chương 12: Nhặt thuộc tính
Chương 13: Keo kiệt
Chương 14: Hai bối nhân
Chương 15: Huấn luyện
Chương 16: Bằng hữu
Chương 17: Màu đỏ thuộc tính tiền
Chương 18: Vật cũ đường phố
Chương 19: Steel Wing (cánh thép)
Chương 20: Thể dục buổi sáng
Chương 21: 3 kiện vũ khí
Chương 22: Mãnh cầm
Chương 23: Nghiêm khắc
Chương 24: Cỏ trị thương
Chương 25: Connoisseur
Chương 26: Nhận nhiệm vụ
Chương 27: Dekisugi
Chương 28: Dratini
Chương 29: Lại bạo tiền đỏ
Chương 30: Ngoại ô phía Nam nông trường
Chương 31: Nhiệm vụ thù lao
Chương 32: Móng vuốt kỹ năng
Chương 33: Cường hóa dược tề
Chương 34: Móng vuốt thuế biến
Chương 35: Parasect
Chương 36: Đặc huấn
Chương 37: Bách hóa thương thành
Chương 38: Ưu đãi
Chương 39: Khi dễ tay ngắn
Chương 40: Giải trí đường phố
Chương 41: Chiến đấu trên đường phố
Chương 42: Hung ác Raticate
Chương 43: An tâm
Chương 44: Đối thủ
Chương 45: Đặc tính
Chương 46: Chăn nuôi đường phố
Chương 47: Khảo thí
Chương 48: Địch nhân
Chương 49: Chim hót
Chương 50: Truy sát