Chương 1: Thời gian chưởng khống giả Odin
Chương 2: Trận chiến mở màn Smash
Chương 3: Vượt ngục Banjo Ryuga
Chương 4: Evolto cùng người thành thật
Chương 5: Thời gian tạm dừng
Chương 6: Thời gian kháng tính
Chương 7: Bại lộ, gặp mặt nói chuyện
Chương 8: GuldThunder
Chương 9: Bàn tay phủ xuống
Chương 10: Takigawa Sawa hoảng sợ
Chương 11: Tìm đường chết Banjo Ryuga
Chương 12: Hoài nghi cuộc sống Banjo Ryuga
Chương 13: Survive Rekka
Chương 14: Henshin Banjo Ryuga
Chương 15: Tự bế Banjo Ryuga
Chương 16: Công nghiệp Namba nhìn trộm
Chương 17: Evolto vụng về biểu diễn
Chương 18: Kịch tình không tồn tại người
Chương 19: Thoát ly kịch tình
Chương 20: Xảo trá Evolto
Chương 21: Treo lên đánh Namba Etsu
Chương 22: Lần nữa thăm dò công nghiệp Namba
Chương 23: Cùng Evolto đánh đố
Chương 24: Đổi bị động làm chủ động
Chương 25: Trong bệnh viện tính toán
Chương 26: Kế điệu hổ ly sơn
Chương 27: Ác nhân cáo trạng trước
Chương 28: Chiến tranh bắt đầu
Chương 29: Tham gia chiến tranh
Chương 30: Tẩy rửa B5 địa khu
Chương 31: Hokuto Kamen Rider
Chương 32: Cường hãn Raito
Chương 33: Hazard Trigger xuất hiện
Chương 34: Diễn viên không chuyên chiến đấu đạo sư
Chương 35: Sento nổ tung
Chương 36: Henshin Build
Chương 37: Phải làm tài phán?
Chương 38: Rider chiến tranh khai mạc
Chương 39: Giằng co chiến đấu
Chương 40: Sét đường dính vào một cước
Chương 41: Lần nữa không khống chế được nổ tung
Chương 42: Đại biểu chiến đấu kết thúc
Chương 43: Kịch bản lại không tồn tại người
Chương 44: Mirror World vương
Chương 45: Nắm giữ Mirror World điều kiện
Chương 46: Người thành thật lột xác
Chương 47: Hành động Mirror Monster
Chương 48: Hỏa Tinh Vương phi Vernage
Chương 49: Mirror Monster đột kích
Chương 50: Một cái khác Raito