Chương 1: Ta không gọi Zelda!
Chương 2: Shield Turn hết thảy!
Chương 3: Chạy thoát
Chương 4: Rơi!
Chương 5: Độ khó cao thao tác!
Chương 6: Kình bạo tin tức
Chương 7: Vật cũ
Chương 8: Black Widow cùng Hawkeye
Chương 9: Bullet Time!
Chương 10: Quái vật đột kích
Chương 11: Toàn cầu xâm lấn
Chương 12: Zelda tung tích?
Chương 13: Gặp lại
Chương 14: Banner
Chương 15: Tony điện báo
Chương 16: Đối chiến Hulk!
Chương 17: Đánh không lại mới muốn đánh!
Chương 18: Daruk thủ hộ!
Chương 19: Stone Pebblit
Chương 20: Thiếu nữ kể ra bên trong
Chương 21: Tony thỉnh cầu
Chương 22: Đối chiến Obadiah!
Chương 23: Đánh bại!
Chương 24: Chuyện xấu
Chương 25: Captain America
Chương 26: Huyết Nguyệt lăng không
Chương 27: Đêm không ngủ
Chương 28: Iron Man đại chiến Captain America
Chương 29: Thuần túy
Chương 30: Đại chiến Hinox!
Chương 31: Từ lực bắt lấy khí
Chương 32: Vào tay sinh mệnh sầu riêng!
Chương 33: Tony tuyên cáo
Chương 34: Korok!
Chương 35: Pepp!
Chương 36: Đối chiến Hulk + Abomination!
Chương 37: Cái gọi là Dũng Giả
Chương 38: Chinh phục Hulk!
Chương 39: Ranh giới cuối cùng
Chương 40: Lynel xuất hiện!
Chương 41: Anh Hùng
Chương 42: Trên đường gặp Captain America
Chương 43: Kịch chiến Lynel!
Chương 44: Kỵ chiến!
Chương 45: Chế băng khí
Chương 46: Link bị đùa giỡn!
Chương 47: Link đại chiến Iron Man!
Chương 48: Mờ mịt khoa học tiên phong
Chương 49: Nguyên tố mới mệnh danh
Chương 50: Tony phiền não