Chương 1: Xuyên việt
Chương 2: Gringotts
Chương 3: Đại học bá hệ thống xuất hiện
Chương 4: Học bá hệ thống dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
Chương 5: Đã gặp qua là không quên được
Chương 6: Trữ vật ô vuông bên trong vật phẩm
Chương 7: Harry. Potter
Chương 8: Tân lão sư
Chương 9: Max điểm
Chương 10: Tài nghệ tú
Chương 11: Sơ cấp luyện Thể thuật
Chương 12: Giải cứu Harry. Potter
Chương 13: Hogwarts gửi thư
Chương 14: Ma trượng
Chương 15: Borgin. Burkes cửa hàng
Chương 16: Cướp đoạt ma pháp cầu
Chương 17: Lizard Man
Chương 18: Lizard Man cảm kích
Chương 19: Trước khi vào học chuẩn bị
Chương 20: Mời Harry tới làm khách
Chương 21: Chín lại ba phần tư sân ga
Chương 22: Bằng hữu
Chương 23: Đến nơi Hogwarts
Chương 24: Nón phân viện
Chương 25: Cứu người
Chương 26: Hữu cầu tất ứng phòng
Chương 27: Học bá Allen
Chương 28: Nửa đêm quyết đấu
Chương 29: Tam đầu khuyển
Chương 30: U Linh cùng pho tượng
Chương 31: Ravenclaw mũ miện
Chương 32: Quidditch huấn luyện
Chương 33: Ma chú khóa
Chương 34: Cự quái
Chương 35: Rowena. Ravenclaw pho tượng
Chương 36: Hoang ngôn cùng hữu nghị
Chương 37: Chuẩn bị chiến đấu Quidditch
Chương 38: Đối chiến Hufflepuff
Chương 39: Tìm tòi bí mật
Chương 40: Vượt quan
Chương 41: Vũ trụ xuyên toa
Chương 42: Rowena tàn niệm
Chương 43: Ravenclaw bảo tàng
Chương 44: Ma dược đại sư tâm đắc
Chương 45: Ngày nghỉ
Chương 46: Nửa đêm khách đến thăm
Chương 47: Dạ Ngữ
Chương 48: Xuống dốc trang viên
Chương 49: Địa cung truy tung
Chương 50: Quyết chiến cự thú