Chương 1: Hồi quang phản tố, nhất mộng ngàn năm
Chương 3: Tự tìm hậu quả xấu
Chương 5: Cùng lên đi
Chương 7: Lòng dạ bất chính
Chương 9: Một bình rượu đỏ
Chương 11: Tàn nhẫn
Chương 13: Sáng sớm
Chương 15: Bất thiện khách đến thăm
Chương 17: Luyện thể
Chương 19: Hắc quyền
Chương 21: Chất vấn
Chương 23: Vương Dịch Khả
Chương 25: Trước khi tranh tài khiêu khích
Chương 27: Riêng phần mình tâm tư
Chương 29: Súng lục
Chương 31: Một chiêu mà thôi
Chương 33: Bắt cóc
Chương 35: Nhường ngươi một tay
Chương 37: Lấy thế đè người
Chương 39: Ven hồ biệt thự
Chương 41: Rèn đúc đại sư
Chương 43: Lò luyện đan và nữ hài
Chương 45: Hoàn khố
Chương 47: Gieo gió gặt bão
Chương 49: Đặt bao hết
Chương 51: Giang Châu Hứa gia
Chương 53: Ngang ngược càn rỡ
Chương 55: Ngươi đến cùng là ai?
Chương 57: Ý chí sắt đá
Chương 59: Đập phá quán
Chương 61: Thanh Nam Từ gia
Chương 63: Huyết ngâm đan lô
Chương 65: Sừng sững Đại tông sư
Chương 67: Trả thù mà đến
Chương 69: Trong nháy mắt tức giết
Chương 71: Nhạc đệm nho nhỏ
Chương 73: Sinh tử một cái chớp mắt
Chương 75: Bím tóc đuôi ngựa
Chương 77: Lửa giận xen lẫn
Chương 79: Cường thế xâm nhập
Chương 81: Giảng nghĩa khí Hồng Bưu
Chương 83: Uy hiếp
Chương 85: Từ gia thái gia
Chương 87: Quả đấm lớn đạo lý
Chương 89: Toàn bộ giết
Chương 91: Giang Châu thế lực
Chương 93: Họa trước khi Hứa gia
Chương 95: Ngồi xuống nói chuyện nói
Chương 97: Tiểu nữ hài
Chương 99: Tốt xấu thường tại