Vô Thượng Sát Thần - Tà Tâm Vị Mẫn

Vô Thượng Sát Thần

Cái gì là thiên tài? Vô luận bất luận cái gì chiến kỹ, công pháp đều có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này liền là thiên tài chân chính!

Tiêu Phàm mang theo Thần Bí Thạch Đầu trọng sinh Chiến Hồn Đại Lục, thức tỉnh kỳ dị chiến hồn, Nhất Đại Sát Thần, đột nhiên xuất hiện, ai dám tranh phong?

Vì hồng nhan, hắn có thể huyết nhuộm thanh thiên, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt. Vì huynh đệ, hắn có thể đồ thi trăm vạn, dám cho thiên địa biến hoang tàn!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Tiêu Phàm trọng sinh
Chương 2: Liên tiếp đột phá
Chương 3: Vô Tận Chiến Điển
Chương 4: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
Chương 5: Họa thủy đông dẫn
Chương 6: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu
Chương 7: Trảm Hắc Giáp Cự Mãng
Chương 8: Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn
Chương 9: Đầm nước gặp gỡ
Chương 10: Bát Phẩm Ngân Hoàng Đằng
Chương 11: Chiến Sĩ đỉnh phong
Chương 12: Ngũ Giai Tuyết Sư con non
Chương 13: Bất quá, ta thích
Chương 14: Biến dị?
Chương 15: Bách Niên Linh Nhũ
Chương 16: Đột phá Chiến Sư trung kỳ
Chương 17: Tiêu gia Niên Hội
Chương 18: Cắt ngang ngươi hai chân
Chương 19: Chiến Điển diệu dụng
Chương 20: Không chịu nổi một kích
Chương 21: Một kiếm chém giết
Chương 22: Đổ ước
Chương 23: Chiến Tiêu U
Chương 24: Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia!
Chương 25: Tiêu Hạo Thiên lửa giận
Chương 26: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Chương 27: Chữa thương
Chương 28: Đêm tối tập sát
Chương 29: Cửa thành nguy cơ
Chương 30: Hai đại học viện
Chương 31: Yến Thành
Chương 32: Tập sát, đột phá
Chương 33: Báo thù bắt đầu
Chương 34: Tấm mộc
Chương 35: Luyện chế Mỹ Dung Dịch
Chương 36: Cái gì gọi là bá đạo
Chương 37: Nhất chiến thành danh
Chương 38: Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu Chiến Hồn
Chương 39: Liệt Ngục Yêu Phượng
Chương 40: Gia nhập Thần Phong Học Viện
Chương 41: Không thể tưởng tượng Thần Phong Học Viện
Chương 42: Vô Tận Chiến Hồn
Chương 43: Vô Tận Chiến Điển nhận chủ
Chương 44: Kỳ lạ phương thức huấn luyện
Chương 45: Quán rượu xung đột
Chương 46: Một kích đánh bay
Chương 47: 100 vạn tiền đặt cược
Chương 48: Chiến
Chương 49: Cuồng
Chương 50: Tuyệt cảnh