Chương 1: Tiêu Phàm trọng sinh
Chương 2: Liên tiếp đột phá
Chương 3: Vô Tận Chiến Điển
Chương 4: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
Chương 5: Họa thủy đông dẫn
Chương 6: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu
Chương 7: Trảm Hắc Giáp Cự Mãng
Chương 8: Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn
Chương 9: Đầm nước gặp gỡ
Chương 10: Bát Phẩm Ngân Hoàng Đằng
Chương 11: Chiến Sĩ đỉnh phong
Chương 12: Ngũ Giai Tuyết Sư con non
Chương 13: Bất quá, ta thích
Chương 14: Biến dị?
Chương 15: Bách Niên Linh Nhũ
Chương 16: Đột phá Chiến Sư trung kỳ
Chương 17: Tiêu gia Niên Hội
Chương 18: Cắt ngang ngươi hai chân
Chương 19: Chiến Điển diệu dụng
Chương 20: Không chịu nổi một kích
Chương 21: Một kiếm chém giết
Chương 22: Đổ ước
Chương 23: Chiến Tiêu U
Chương 24: Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia!
Chương 25: Tiêu Hạo Thiên lửa giận
Chương 26: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Chương 27: Chữa thương
Chương 28: Đêm tối tập sát
Chương 29: Cửa thành nguy cơ
Chương 30: Hai đại học viện
Chương 31: Yến Thành
Chương 32: Tập sát, đột phá
Chương 33: Báo thù bắt đầu
Chương 34: Tấm mộc
Chương 35: Luyện chế Mỹ Dung Dịch
Chương 36: Cái gì gọi là bá đạo
Chương 37: Nhất chiến thành danh
Chương 38: Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu Chiến Hồn
Chương 39: Liệt Ngục Yêu Phượng
Chương 40: Gia nhập Thần Phong Học Viện
Chương 41: Không thể tưởng tượng Thần Phong Học Viện
Chương 42: Vô Tận Chiến Hồn
Chương 43: Vô Tận Chiến Điển nhận chủ
Chương 44: Kỳ lạ phương thức huấn luyện
Chương 45: Quán rượu xung đột
Chương 46: Một kích đánh bay
Chương 47: 100 vạn tiền đặt cược
Chương 48: Chiến
Chương 49: Cuồng
Chương 50: Tuyệt cảnh