Chương 1: Mộng bức thế giới
Chương 2: Ma đổi Du Hí Thế Giới
Chương 3: Trở về hiện thực
Chương 4: Thế giới biến hóa
Chương 5: Nỗ lực giá trị, cá thể giá trị
Chương 6: Kyogre vẫn là Kyogre, ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi
Chương 7: Charmander
Chương 8: Dragonite
Chương 9: Dragonite, ngươi khát vọng chiến đấu sao?
Chương 10: Dragonite vs Kyogre
Chương 11: Nhà thiết kế, đơn đấu đi
Chương 12: Huynh muội
Chương 13: Chia lớp
Chương 14: Tính khí rất tốt Hàn huấn luyện viên
Chương 15: Hàn Thư Tề, đi ra đơn đấu!
Chương 16: Hàn huấn luyện viên, ngươi da mặt có chút mỏng
Chương 17: Học không được a!
Chương 18: Bắt Ralts
Chương 19: Tiền tiền tiền a!
Chương 20: Hàn huấn luyện viên có thể ôn nhu
Chương 21: Diệp Ly, ngươi mộ phần trứng
Chương 22: Hạn mức cao nhất?
Chương 23: Lòng Đất Sàn Quyết Đấu
Chương 24: Trận thứ hai
Chương 25: Psychic
Chương 26: Xã hội bây giờ làm sao?
Chương 27: Lại đến sàn quyết đấu
Chương 28: Không có bảo vệ tốt
Chương 29: Siêu cấp Pokeball
Chương 30: Cái thứ nhất Đạo Quán
Chương 31: Cái thứ nhất Đạo Quán, qua
Chương 32: Ta gọi Lưu Đức Hoa
Chương 33: Niệm Lạc lại hiện ra
Chương 34: Psy Bolt chi chiến tiến hóa Kirlia
Chương 35: Psy Bolt thuế biến
Chương 36: Bồi dưỡng
Chương 37: Đi bộ dã ngoại
Chương 38: Cuộc sống người khác
Chương 39: Lý cá vượt long môn
Chương 40: Tĩnh Bắc Nhất Trung
Chương 41: Vô địch Ralts
Chương 42: Flash Totodile
Chương 43: Dratini vs Flash Totodile
Chương 44: Trở lại Tĩnh Nam
Chương 45: Nội dung cốt truyện
Chương 46: Cái thứ hai Đạo Quán, qua
Chương 47: Không thích hợp
Chương 48: Thua
Chương 49: Trên đường gặp
Chương 50: Không Trang, thực ta chính là