Chương 1: Lông đen Ngưu Đầu Quái
Chương 2: Ám Chú Miêu Yêu
Chương 3: Thắng lợi
Chương 4: Mạo hiểm giả
Chương 5: Ngưu Khôi
Chương 6: Thời Không Tinh Phách
Chương 7: Goblin thương nhân
Chương 8: Thăng cấp
Chương 9: Quái vật công thành
Chương 10: Ice-Locking Keraha
Chương 11: Ma khí ăn mòn
Chương 12: Ưa thích băng tuyết sao?
Chương 13: Thống nhất U Ám Rừng Rậm
Chương 14: Kiến thiết
Chương 15: Ma nhãn
Chương 16: Anh tuấn Ngưu Đầu Quái
Chương 17: Thu tiểu đệ bên trong
Chương 18: Thế giới mới
Chương 19: Hokage thế giới
Chương 20: Thứ bảy ban
Chương 21: Bắt được
Chương 22: Haruno Sakura
Chương 23: Kỳ tích không có đến
Chương 24: Liên quan tới đẳng cấp một số việc
Chương 25: Về thôn
Chương 26: Phình lên
Chương 27: Lôi Minh Phế Tích
Chương 28: Trận hình
Chương 29: Haruno Sakura thực chiến
Chương 30: Thu hoạch
Chương 31: Kháng độc
Chương 32: Lạnh lùng ing
Chương 33: Hoàn toàn tiếp thụ qua tuyệt vọng người
Chương 34: Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát
Chương 35: Tiểu thâu
Chương 36: Haruno Sakura sát khí
Chương 37: Kakashi phỏng đoán
Chương 38: Ma khí thí nghiệm
Chương 39: Sóng quốc nhiệm vụ kết cục
Chương 40: Haruno Sakura. Cách đấu gia
Chương 41: Shunpo
Chương 42: Chūnin khảo thí bắt đầu
Chương 43: Quen biết cũ
Chương 44: Oán niệm
Chương 45: Thay đổi nhỏ hóa
Chương 46: Cái thứ hai hứng thú
Chương 47: Thủ Dạ Miêu yêu
Chương 48: Liền là loại cảm giác này
Chương 49: Trận thứ hai khảo thí kết thúc
Chương 50: Sakura vs Ino