Chương 1: Ngươi muốn đi Kanto?
Chương 2: Nuôi dưỡng hệ thống
Chương 3: Ngự tam gia, Rowlet
Chương 4: Lại là Samantha
Chương 5: Để cho ta tới a
Chương 6: First Blood
Chương 7: Đến Kanto
Chương 8: Vermilion Gym
Chương 9: Lt. Surge Electabuzz
Chương 10: Thiên vương Ice Ninetales
Chương 11: Mất đi trứng rồng
Chương 12: Hệ thống rút thưởng
Chương 13: Gible
Chương 14: Điên cuồng huấn luyện
Chương 15: Quán quân Cynthia
Chương 16: Glaceon cùng Ice Ninetales
Chương 17: Ngươi tiết tháo đâu?
Chương 18: Cynthia hôn
Chương 19: Rowlet biến hóa
Chương 20: Thu phục, Eevee
Chương 21: Cerulean City
Chương 22: Lựa chọn khó khăn
Chương 23: Shiny!
Chương 24: Gió bấc hóa thân
Chương 25: Nhiệm vụ hoàn thành
Chương 26: Cưỡi Suicune đi lữ hành
Chương 27: Pokemon liên minh
Chương 28: Đêm mưa sấm chớp
Chương 29: Gọi lão công
Chương 30: Brock mụ mụ
Chương 31: Cùng ta cùng một chỗ đánh kép
Chương 32: Các ngươi, cùng tiến lên
Chương 33: Hai người đánh nhau
Chương 34: Hydro Pump uy hiếp
Chương 35: Cho Samantha cường hóa Pokemon
Chương 36: Baby-Doll Eyes
Chương 37: Rotom
Chương 38: Thân ảnh màu trắng
Chương 39: Đội Rockets tứ tướng quân
Chương 40: Hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi không với tới nổi
Chương 41: Kế thừa Viridian chi lực thiếu nữ
Chương 42: Quan bế Viridian Gym
Chương 43: Matori quyết định
Chương 44: Samantha Gym thi đấu
Chương 45: Làm trái lại
Chương 46: Hai con đường
Chương 47: The Three Beasts xuất động
Chương 48: Băng hoàng hậu, Lorelei
Chương 49: Hợp tác vui vẻ
Chương 50: Bóng tối hành động