Chương 1: Nhà trệt
Chương 2: Ếch kêu
Chương 3: Băng côn
Chương 4: 28 Đại Giang
Chương 5: Cắt 2 cân thịt
Chương 6: Bánh quẩy phối sữa đậu nành
Chương 7: Đậu phụ không ngọt
Chương 8: Lồng Lươn
Chương 9: 500 khối
Chương 10: Có thể lên
Chương 11: Bán cho ta đi
Chương 12: Nhìn thấu
Chương 13: Miễn học phí
Chương 14: Có thể mang 1 người
Chương 15: Thu cần câu
Chương 16: Bị trộm
Chương 17: Nhất gia chi chủ
Chương 18: Tiền không dễ kiếm
Chương 19: Nhỏ giọng một chút
Chương 20: Xảo
Chương 21: Báo danh
Chương 22: Đậu tương
Chương 23: Thuê phòng
Chương 24: Lương tâm giá
Chương 25: Đậu tương mang xác xào
Chương 26: Lại dài vài cm
Chương 27: Hợp đồng
Chương 28: Trời mưa
Chương 29: Phát sách
Chương 30: Chỗ ngồi sắp xếp
Chương 31: Rửa tay không
Chương 32: Nắm 1 xuống
Chương 33: Bạn cùng phòng
Chương 34: Ta mang ngươi
Chương 35: Trà sữa trân châu
Chương 36: Tụ hội
Chương 37: Đóng gói
Chương 38: Chậm rãi liền thói quen
Chương 39: Tại sao là cái mùi này
Chương 40: Thật có việc
Chương 41: Lái xe lửa
Chương 42: Nguyên liệu
Chương 43: Nokia
Chương 44: Đầu tư quảng cáo
Chương 45: Tờ rơi
Chương 46: Điệu thấp
Chương 47: Hành Ngâm Các
Chương 48: Thường thức
Chương 49: Quầy bán quà vặt
Chương 50: Từ