Chương 1: Hạ nhẫn khảo hạch
Chương 2: Hōgu. God Hand
Chương 3: Hạ nhẫn chia lớp
Chương 4: Mở hậu cung phải thừa dịp sớm
Chương 5: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 6: Mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được!
Chương 7: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 8: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 9: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 10: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 11: (Chiến Binh Sơn Cước)
Chương 12: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 13: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 14: Sơn tặc ưu thế rất lớn, a đi qua
Chương 15: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 16: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 17: (Phong độn. Rasen Shuriken)
Chương 18: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 19: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 20: Chúng ta không thể đánh xuyên địch quân bọc thép
Chương 21: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 22: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 23: Bất ngờ đúng không? Kinh hỉ phải không?
Chương 24: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 25: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 26: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 27: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 28: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 29: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 30: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 31: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 32: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 33: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 34: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 35: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 36: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 37: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 38: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 39: Huyễn thuật miểu sát!
Chương 40: Đại chiêu lại không có đất dụng võ
Chương 41: Cùng Rin sung sướng thời gian
Chương 42: Trợ giúp hành động
Chương 43: Bạo độn Ninja Beast! (Dậy thật sớm đổi mới)
Chương 44: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 45: Ta vừa ra chiêu ngươi liền sẽ phân
Chương 46: (Trăn Trối)
Chương 47: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 48: Konoha cao tầng hoài nghi
Chương 49: Cầu nguyệt phiếu)
Chương 50: Cầu nguyệt phiếu)