Chương 1: Thần ngủ
Chương 2: Chó khôn không cản đường
Chương 3: Thần ngủ phương pháp học tập
Chương 4: Phải chăng chép lại
Chương 5: Chấn động
Chương 6: Vuốt ve chữa trị
Chương 7: Tại đây vừa vặn
Chương 8: Gặp trên đường cướp bóc
Chương 9: 20 vạn
Chương 10: 100 vạn
Chương 11: Ngủ quên mất rồi
Chương 12: Kiểm tra
Chương 13: Thật là thơm
Chương 14: Giúp ngươi một tay
Chương 15: Vừa nhảy ra
Chương 16: Hổ dữ ăn con
Chương 17: E lệ
Chương 18: Ở chung
Chương 19: Chữa trị
Chương 20: Bệnh viện ngẫu nhiên gặp
Chương 21: Ngươi tính là thứ gì
Chương 22: Ngu ngốc
Chương 23: Quỳ xuống dập đầu
Chương 24: Thần y
Chương 25: Cảnh giới võ đạo
Chương 26: Khách khanh
Chương 27: Lại gặp
Chương 28: Phương thuốc
Chương 29: Trở về trường
Chương 30: Lý Quảng Xuyên
Chương 31: Hám Hồn Chuông
Chương 32: Cút
Chương 33: Tìm tới cửa
Chương 34: Vô cùng thê thảm
Chương 35: Một lần cuối cùng
Chương 36: Mắt chó coi thường người khác
Chương 37: Thử đồ
Chương 38: Toàn bộ bỏ bao
Chương 39: Thẻ vàng
Chương 40: Ta không gì làm không được
Chương 41: Sinh nhật tụ họp
Chương 42: Đánh nát mặt ngươi
Chương 43: Nhất định phải trả giá thật lớn
Chương 44: Phế bỏ
Chương 45: Đường đại sư
Chương 46: Tiên Thiên
Chương 47: Người tới
Chương 48: Điên cuồng
Chương 49: Long Nha
Chương 50: Đến căn phòng ngủ