Chương 1: Thần thụ chi quả
Chương 2: Chuyển Sinh Nhãn
Chương 2: Tenseigan
Chương 3: Rinne Sharingan
Chương 4: Hyuga Nhu quyền
Chương 5: Trạng thái Tiên nhân
Chương 5: Tiên nhân hình thức
Chương 6: Mềm nhũn quyền pháp?
Chương 7: Huyết kế chiêu nạp
Chương 7: Huyết kế thu nạp
Chương 8: Nếm thử trạng thái Tiên nhân tu luyện
Chương 8: Nếm thử tiên nhân hình thức tu luyện
Chương 9: Mới khảo hạch tiêu chuẩn
Chương 10: Hèn hạ Lâm gia
Chương 11: Số bốn mươi bốn tràng săn bắn
Chương 11: Thứ số 44 bãi săn
Chương 12: Bộ Luyện Sư năng lực
Chương 13: Thi thể đưa tới khủng hoảng
Chương 14: Huyết kế giới hạn
Chương 15: Tổ chức Akatsuki sáng lập thành viên
Chương 15: Akatsuki sáng lập thành viên
Chương 16: Thi Cốt Mạch
Chương 16: Shikotsumyaku
Chương 17: Tràng săn bắn tu luyện
Chương 17: Bãi săn tu luyện
Chương 18: Tiên Nhân thể
Chương 19: Tiểu tổ đối kháng
Chương 20: Bài danh trước năm
Chương 20: Xếp hạng trước 5
Chương 21: Dị tộc nhân
Chương 22: Nhu quyền nội thương
Chương 23: Con mắt màu đỏ ngòm
Chương 24: Sharingan thôi miên
Chương 24: Sharigan thôi miên
Chương 25: Thực lực tăng lên cùng chakra khống chế
Chương 25: Thực lực tăng lên cùng Chakra chưởng khống
Chương 26: Lòng đất huyệt động
Chương 26: Lòng đất hang động
Chương 27: Thôn phệ —— lực lượng thảo mộc
Chương 27: Thôn phệ —— Thảo Mộc chi lực
Chương 28: Uy không no thần thụ chi quả
Chương 28: Cho ăn không no Thần Thụ Chi Quả
Chương 29: Sớm tiến vào
Chương 30: Giờ phút này, chỉ có tử chiến!
Chương 31: Chủ động xuất kích
Chương 32: Kasegui no Jutsu - Ma Huyễn. Gia Hàng Thuật
Chương 32: Ma huyễn Gia Hàng Chi Thuật
Chương 33: Thi Cốt Mạch cùng Hào Hỏa Cầu
Chương 33: Shikotsumyaku cùng hào hỏa cầu
Chương 34: Tiên thuật Hào Hỏa Cầu