Chương 1: Đệ! Cứu ta!
Chương 2: Khôi hài nghệ nhân
Chương 3: Đoán tiết mục
Chương 4: Running Man
Chương 5: Bắt đầu
Chương 6: Màu hồng phấn
Chương 7: Phóng túng sự cố
Chương 8: Di động
Chương 9: Những thứ kia có thể cầm a
Chương 10: Nhiệm vụ bắt đầu
Chương 11: Chạy tới tầng hai
Chương 12: Vô dụng các nam nhân
Chương 13: Chật vật Kim Saho
Chương 14: Nữ nhân ở giữa đấu tranh
Chương 15: Lee Hyori thua
Chương 16: Tiếp bị trừng phạt
Chương 17: Dưới bầu trời đêm
Chương 18: Vì cái gì làm như vậy
Chương 19: Nháo kịch kết thúc
Chương 20: Kinh khủng các nam nhân
Chương 21: Bị vây đánh
Chương 22: Ít thấy suất khí
Chương 23: Rất an tường
Chương 24: Muốn kí tên
Chương 25: Năng Lực Giả kinh khủng
Chương 26: Gà chọi tục khúc
Chương 27: Còn lại một người
Chương 28: Nam nhân mới biết đau đớn
Chương 29: Giao đấu Năng Lực Giả
Chương 30: Kí tên tường
Chương 31: Kim Saho phẫn nộ
Chương 32: Nhàn nhã
Chương 33: Vặn vẹo khuôn mặt
Chương 34: Trừng phạt
Chương 35: Thu kết thúc
Chương 36: Công ty
Chương 37: Tin tức bộ
Chương 38: Mua sách
Chương 39: Tụ hội
Chương 40: Nước mắt
Chương 41: Người đại diện
Chương 42: Nhân Khí Ca Nhạc hiện trường
Chương 43: Đại thúc tính tình thật
Chương 44: Điên cuồng tiếp ứng
Chương 45: Đến đại thúc nhà làm khách
Chương 46: Làm bài tập
Quyển 2 - Chương 47: Tập 2 khai mạc
Chương 48: Ra trận
Chương 49: Đại ca ủy khuất
Chương 50: Heo vàng lại heo vàng