Chương 1: Văn Minh Chi Hỏa
Chương 2: Hứa quốc nạn hứa khanh
Chương 3: Akmha cùng Người Truyền Hỏa
Chương 4: Thượng đế cũng không có thể bảo đảm sự tình
Chương 5: Hỏa diễm sùng bái
Chương 6: Văn minh va chạm
Chương 7: Tốt một cái Ansaiyaogu
Chương 8: Tia
Chương 9: Tina
Chương 10: Lên phải thuyền giặc hoa tỷ muội
Chương 11: Ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện
Chương 12: Ba khu hậu tuyển
Chương 13: Lại đến màu trắng mùa
Chương 14: Tứ Đại Kim Cương
Chương 15: Ước pháp tam chương
Chương 16: Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy
Chương 17: Ngươi khát vọng lực lượng a
Chương 18: Cầu bóng ma tâm lý diện tích
Chương 19: Chuyện trọng yếu nhất
Chương 20: Nhân loại bản năng
Chương 21: Văn minh ban đầu, Valhalla
Chương 22: Sớm đản sinh vương
Chương 23: Vinh quang tận về Valhalla
Chương 24: Vinh Quang Quy Hết Về Vương
Chương 25: Morgan. Le Fay
Chương 26: A, phiền phức nữ nhân
Chương 27: Há có dùng kiếm pháp gia?
Chương 28: Artoria là côn trùng có hại
Chương 29: Định tính chiến tranh
Chương 30: Guinevere cùng Lancelot
Chương 31: Guinevere muốn yêu đương
Chương 32: Dân phong thuần phác dã man nhân
Chương 33: Lãng mạn mộng
Chương 34: Có chút vi diệu quan hệ
Chương 35: Kỵ sĩ cùng hoa
Chương 36: Tướng quân chi mưu
Chương 37: Tất cả mọi người ưa thích người thông minh
Chương 38: Ngàn năm về sau công khai tử hình
Chương 39: Thời đại trước thủy triều
Chương 40: Vương hậu ý nghĩa
Chương 41: Luận công hành thưởng
Chương 42: Vương quyền mưu
Chương 43: Pháp sinh ra
Chương 44: Giải tỏa, mới văn minh!
Chương 45: Hai chuyện lớn
Chương 46: Scotland đại khai hoang
Chương 47: Báo Thù Nữ Thần
Chương 48: Là ngũ tinh hạn định!
Chương 49: Dần dần thất đức
Chương 50: Nữ Võ Thần quân đoàn