Chương 1: Pokemon thời đại
Chương 2: Kim thủ chỉ
Chương 3: Cái thứ nhất Pokemon (cầu Like)
Chương 4: Pikachu
Chương 5: Cải tạo (cầu Like)
Chương 6: Treo máy cách dùng (cầu Like)
Chương 7: Đối chiến Brock (cầu Like)
Chương 8: Dã ngoại huấn luyện (cầu Like)
Chương 9: Thuộc tính khắc chế (cầu Like)
Chương 10: Bị đánh mặt tới
Chương 11: Hiện thực trận chiến mở màn
Chương 12: Ngươi biết ta là ai?
Chương 13: Chuẩn bị Gym thi đấu
Chương 14: Băng Thành Gym
Chương 15: Trước đưa thi đấu (cầu Like)
Chương 16: Khiêu chiến Gym thi đấu (cầu Like)
Chương 17: Khiêu chiến tuần ice (cầu Like)
Chương 18: Băng Thành huy chương
Chương 19: Tinh anh Trainer (cầu Like)
Chương 20: Đi xa (cầu Like)
Chương 21: Bạch Sơn cùng núi Mt. Moon (cầu Like)
Chương 22: Con đường phát tài
Chương 23: Mua mua mua! (Cầu Like)
Chương 24: Đào bảo tiến hành lúc (cầu Like)
Chương 25: Công ty châu báu
Chương 26: Có cừu báo cừu
Chương 27: Tiếp tục xuất phát
Chương 28: Treo máy người mới vật
Chương 29: Cerulean động
Chương 30: Tư Mã Tinh
Chương 31: Eevee
Chương 32: Tinh anh Eevee
Chương 33: Bị chặn lại
Chương 34: Lấy một địch mười lăm
Chương 35: Suy nghĩ không thông!
Chương 36: Đánh đến tận cửa đi!
Chương 37: Thay đổi kỹ năng
Chương 38: Lần thứ hai khiêu chiến thi đấu
Chương 39: Đánh!
Chương 40: Cường thế Pikachu
Chương 41: Thắng lợi trong tầm mắt
Chương 42: Cái thứ hai huy chương
Chương 43: Đến ngay cả thành phố
Chương 44: Khó khăn Gym
Chương 45: Phiền phức Quagsire
Chương 46: Mới treo máy điểm
Chương 47: Không thể nhảy loạn
Chương 48: Liên Thị Gym
Chương 49: Hệ water Gym
Chương 50: Hóa thạch Pokemon