Chương 1: Ưu Già
Chương 2: Pokémon Day Care
Chương 3: Kế thừa gia nghiệp
Chương 4: Tư chất tiến hóa
Chương 5: Tản bộ
Chương 6: Khai trương chuẩn bị
Chương 7: Cô phụ
Chương 8: Khai trương
Chương 9: Lần đầu huấn luyện
Chương 10: Lanka nãi nãi
Chương 11: Nhiệm vụ hoàn thành
Chương 12: Pokémon Day Care chuyển hình
Chương 13: Tiến về Lavaridge Town
Chương 14: Ven đường huấn luyện
Chương 15: Thông đạo gặp nhau
Chương 16: Lavaridge Town trung tâm pokemon
Chương 17: Absol
Chương 18: Tiến về Bồi Dưỡng Sở
Chương 19: Chọn lựa trứng Pokemon
Chương 20: Thất bại phẩm
Chương 21: Lồi lõm đường núi
Chương 22: Chimecho cùng Murkrow
Chương 23: Truy tung Houndour
Chương 24: Thu phục Houndour
Chương 25: Moura
Chương 26: Vulpix
Chương 27: Murkrow cùng Chimecho xung đột
Chương 28: Flannery
Chương 29: Absol vs Cyndaquil
Chương 30: Thương lượng kiến tạo vườn sinh thái
Chương 31: Trứng Pokemon đến
Chương 32: Chế tác Dược Tề
Chương 33: Trao đổi
Chương 34: Suzuki Park
Chương 35: Thành quả, Devon
Chương 36: Rand
Chương 37: Báo danh
Chương 38: Trận đấu bắt đầu
Chương 39: Robert cùng Baltoy
Chương 40: Đối chiến Flaaffy
Chương 41: Đối chiến Spheal
Chương 42: Tiếp tục tranh tài
Chương 43: Trận chung kết
Chương 44: Trận chung kết
Chương 45: Trận chung kết
Chương 46: Trận chung kết (cuối cùng)