Chương 1: Nhân sinh ngắn ngủn vài ba thu!
Chương 2: Cô gái yếu như cành dương liễu rũ
Chương 3: Gió Bắc gào thét gãy bách thảo
Chương 4: Ngũ lôi oanh đỉnh
Chương 5: Xem chuyện tốt cô làm
Chương 6: Chết chắc rồi!
Chương 7: Nhổ cỏ cho anh ăn
Chương 8: Bị vách tường chắn
Chương 9: Hôm nay anh lạnh lùng đối với tôi
Chương 10: Kinh hồng nhất miết
Chương 11: Đủ máu sống lại
Chương 12: Thời gian vùi lấp bí mật
Chương 13: Cùng nhau về nhà
Chương 14: Hạ Úc Huân, cô chết chắc rồi!
Chương 15: Địch ý khó hiểu
Chương 16: Không khí quỷ dị
Chương 17: Lời nói thật lòng
Chương 18: Tôi là 2 cơ
Chương 19: Sói đuôi dài
Chương 20: Cảnh cáo
Chương 21: Nếu tôi yêu cô
Chương 22: Đánh gãy chân tôi
Chương 23: Thích ứng trong mọi tình cảnh
Chương 24: Thâm trầm bi ai
Chương 25: Anh sẽ vẫn luôn chờ em
Chương 26: Cạm bẫy
Chương 27: Chứng sợ hãi không gian giam cầm
Chương 28: Hạnh phúc tới quá đột nhiên
Chương 29: Giống ôm một khối đầu gỗ
Chương 30: Thiết đầu công
Chương 31: Thiêu thân lao vào lửa
Chương 32: Tinh thần không tồi
Chương 33: Lạt mềm buộc chặt
Chương 34: Không được thông minh
Chương 35: Trời xanh! Ai tới cứu anh!
Chương 36: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Chương 37: Tôi liều mạng với anh
Chương 38: Tại sao lại đột nhiên muốn tạm rời cương vị làm việc?
Chương 39: Hạ Úc Huân, cô gan lắm!
Chương 40: Luyến tiếc tôi?
Chương 41: Tráng sĩ một đi không trở lại
Chương 42: Không được rời tầm mắt của tôi
Chương 43: Tổng giám đốc, anh rất có tài!
Chương 44: Làm thịt anh ta
Chương 45: Cô không thể ôn nhu một chút sao?
Chương 46: Gần đây tôi thích ăn ngọt
Chương 47: Tiểu bảo bối đáng thương
Chương 48: Hạ Úc Huân! Cô là heo sao?
Chương 49: Bà chị đây hôm nay tâm tình không tốt
Chương 50: Chó hoang thoát cương