Chương 1: Nông phụ sơn tuyền có chút ruộng
Chương 2: Tiên nhân tuyển đồ đệ
Chương 3: Tò mò hại chết mèo
Chương 4: Tiến nhập sơn môn
Chương 5: Đại ca ngươi là vị nào
Chương 6: Bái sư Ngọc Lâm
Chương 7: Không làm sẽ không chết
Chương 8: Đỉnh núi Ngọc Lâm
Chương 9: Ổ vàng, ổ bạc, ổ chó
Chương 10: Gặp lại đứa trẻ nhỏ
Chương 11: Sư phụ kỹ năng mới
Chương 12: Mạng lag đại di mụ
Chương 13: Sư phụ tay nghề tốt
Chương 14: Chưởng môn phiền não
Chương 15: Gặp lại Vương tiểu bằng hữu
Chương 16: Đột phát sự kiện
Chương 17: Từ đâu rơi xuống mập mạp chết bầm
Chương 18: Sụp đổ tam quan
Chương 19: Bên trong hoa tốt bạn thân
Chương 20: Sư phụ gọi ngươi về nhà ăn cơm
Chương 21: Đụng tới con chim ngu ngốc
Chương 22: Ngọc Lâm Phong bạo động
Chương 23: Ngọc Lâm Phong tiêu chảy đại pháp
Chương 24: Không biết bay người tu tiên
Chương 25: Ức hiếp người ai chả biết?
Chương 26: Tiểu quỷ tam sư huynh
Chương 27: Nghịch tập kịch vui người khác
Chương 28: Vương Từ Chi vs Tiêu Dật
Chương 29: 100 khối cũng không cho ta
Chương 30: Nam nhân liền muốn thân thể cường tráng
Chương 31: Cẩu huyết nghèo dao động kịch
Chương 32: Chuyện tốt muốn thành đôi
Chương 33: Trời sinh diễn kỹ phái
Chương 34: Như heo đồng đội
Chương 35: Bọn buôn người
Chương 36: Em bé dĩ thực vi thiên
Chương 37: Cọ sát mặt mũi
Chương 38: Luận đồ đệ chi tạo thành
Chương 39: Sư đồ ở giữa tín nhiệm
Chương 40: Tiền sử quái anh
Chương 41: Không hố đồ đệ sẽ chết
Chương 42: Mở ra biên cố sự hình thức
Chương 43: Khuyên khúc mắc
Chương 44: Nhân vật chính ánh sáng đang lừa dối ngươi
Chương 45: Cái gọi là vô địch hình thức
Chương 46: Nói tốt nhân vật chính ánh sáng
Chương 47: Mượt mà Kim Đan
Chương 48: Tu hành muốn thi đại học
Chương 49: Xuất phát Thức Vân Khải
Chương 50: Ngoài nghề xem náo nhiệt