Chương 1: Trong rừng âm mưu
Chương 3: Ta là Phượng Cửu
Chương 5: Một đao phong hầu
Chương 7: Ỷ lại vào hắn
Chương 9: Vào Cửu Phục Lâm
Chương 11: Gặp lại đại thúc
Chương 13: Thuốc cao da trâu
Chương 15: Quỷ dị thân thủ
Chương 17: Đại thúc, cái đồ chơi này ăn người không?
Chương 19: Sát cơ bốn phía!
Chương 21: Kinh hãi vạn phần!
Chương 23: Dẫn khí nhập thể!
Chương 25: Tao ngộ đàn sói!
Chương 27: Ngươi đụng hư đầu óc?
Chương 29: Tặc tặc cười!
Chương 31: Sau lưng đâm đao!
Chương 33: Lạ lẫm cùng quen thuộc!
Chương 35: Thượng Cổ thần thú!
Chương 37: Cường giả đủ tuôn ra!
Chương 39: Xâm nhập lòng đất!
Chương 41: Phá xác mà ra!
Chương 43: Đáy nước bí phủ!
Chương 45: Nhất đại bá chủ!
Chương 47: Đưa vào kiếm trủng!
Chương 49: Thanh Phong chọn chủ!
Chương 51: Ngàn năm hàn độc!
Chương 53: Lấy mệnh bảo vệ!
Chương 55: Kinh diễm nữ nhi giả!
Chương 57: Ngoái nhìn cười một tiếng!
Chương 59: Thất Tinh bao kiếm!
Chương 61: Giết người đêm!
Chương 63: Dưới mặt đất chợ đen!
Chương 65: Đấu vũ tràng!
Chương 67: Thân phận tôn quý!
Chương 69: Thanh Phong Kiếm ra!
Chương 71: Không lưu người sống!
Chương 73: Nên rời đi!
Chương 75: Nhiều thêm hai người!
Chương 77: Tìm tới cửa!
Chương 79: Quỷ Y tên!
Chương 81: Phượng phủ Thanh Ca!
Chương 83: Lòng có chỗ buồn!
Chương 85: Tim đập thình thịch!
Chương 87: Đánh vỡ yên tĩnh!
Chương 89: Thái Cực tự cứu!
Chương 91: Nửa đêm cầu cứu!
Chương 93: Nguyên lai rất lợi hại!
Chương 95: Đêm tối thăm dò Hứa phủ!
Chương 97: Hạ lệnh tru sát!
Chương 99: Tâm tư không thuần!