Chương 1: Hơn mười năm ma luyện, Kane kiếm chỉ Koga
Chương 2: Nản lòng thoái chí, nhiều năm chuẩn bị cuối cùng thành không
Chương 3: Thanh nội ứng, sát tâm nhất thời
Chương 4: Mai nở hai độ, thời gian ngược dòng lại xuyên việt
Chương 5: Ngoài ý liệu, đột ngột gặp đột biến
Chương 6: Vì công tác chứng minh mà bôn ba
Chương 7: Đêm đi dạo chợ đen
Chương 8: Cái gọi là ban đầu Pokemon
Chương 9: Ba ngày bôn ba bận rộn, sơn cùng thủy tận
Chương 10: Binh đi hiểm chiêu, xử lý hậu sự
Chương 11: Liễu ám hoa minh, trời không tuyệt đường người
Chương 12: Lần đầu đặc huấn, Ditto
Chương 13: Eggseter trấn, cùng Dazao hiệp nghị
Chương 14: Toàn thân tâm đặc huấn
Chương 15: Kế lừa dối Raiu
Chương 16: Ditto trận chiến mở màn, giải quyết dứt khoát
Chương 17: Khảo hạch bắt đầu
Chương 18: Đối thủ là tiểu Loli?
Chương 19: Quan công trước mặt dám đùa đại đao?
Chương 20: Thực lực quyết định địa vị
Chương 21: Dị dạng Gastly
Chương 22: Cùng Gastly ba tháng duyên
Chương 23: Cống ngầm hiểm lật thuyền
Chương 24: Chính thức trở thành Ecruteak đạo quán kiến tập sinh
Chương 25: Cùng Raiu ước định
Chương 26: Ecruteak đạo quán đặc huấn
Chương 27: Lại xông Brass Tower (ký kết tổng bảng đi tới mười tên tăng thêm)
Chương 28: Shade Hypnosis
Chương 29: Xông tháp nửa tháng, cuối cùng gặp thắng lợi ánh rạng đông
Chương 30: Kỹ năng đĩa CD
Chương 31: Niêm phong
Chương 32: Nửa đêm sau tháp Bell
Chương 33: Thần bí siêu cấp Gengar
Chương 34: Senan gia tộc kỷ yếu
Chương 35: Bắt trùng thiếu niên
Chương 36: Mộ cung chi môn
Chương 37: Morty cùng Fantina (hai hợp một 4000 chữ đại chương)
Chương 38: Tinh thần chi võng
Chương 39: Tìm đường sống trong chỗ chết
Chương 40: Họa vô đơn chí (*Hex)
Chương 41: Sludge Bomb
Chương 42: Gastly ẩn tàng hệ Poison thuộc tính
Chương 43: Gastly đặc huấn Sludge Bomb
Chương 44: Bàng hoàng bên trong dạ linh, Dusclops
Chương 45: Địa ngục độ khó mở ra
Chương 46: Gastly hiện trạng
Chương 47: Liên quan tới tiến hóa lý luận
Chương 48: Hai tháng tiến trình (hai hợp một 4200 chữ đại chương, một tuần mới đã đến cầu Like cùng phiếu đề cử)
Chương 49: Ditto trọng thương chi mê
Chương 50: Tinh thần lực