Chương 1: Đêm đại hôn
Chương 2: Sườn phi hãm hại
Chương 3: Mất mạng đêm tân hôn
Chương 4: Thiên Mị dị thế
Chương 5: Thân thế bi thảm
Chương 6: Trùng sinh
Chương 7: Là người hay quỷ
Chương 8: Biến thành quỷ
Chương 9: Máu bị hút khô
Chương 10: Dung nhan tuyệt sắc
Chương 11: Qua đêm chỗ quỷ ở
Chương 12: Không phải người thường
Chương 13: Lá gan quá nhỏ
Chương 14: Ta có thể cứu nàng
Chương 15: Thu phục các nàng để mình dùng
Chương 16: Lấy Tư vì danh
Chương 17: Thu hồi đồ cưới
Chương 18: Hoả thiêu Vương phủ
Chương 19: Khiếp sợ
Chương 20: Khai chương thanh lâu
Chương 21: Tâm tư khác nhau
Chương 22: Không cánh mà bay
Chương 23: Đùa giỡn Hồng Kiều
Chương 24: Không được phép quỳ
Chương 25: Nhất thế một đôi người
Chương 26: Sát tinh tai tinh
Chương 27: Quỷ hồn quấy phá
Chương 28: Nói ra hành vi phạm tội
Chương 29: Cừu hận rất lớn
Chương 30: Bán sính lễ
Chương 31: Hai mươi vạn lượng
Chương 32: Khả năng ngự xà
Chương 33: Ngốc vương yêu nghiệt
Chương 34: Bị hắn nhận ra
Chương 35: Đối với nàng phụ trách
Chương 36: Bị theo dõi
Chương 37: Bị rắn cắn
Chương 38: Ngốc vương không ngốc
Chương 39: Vương quốc khác
Chương 40: Lòng người hoảng sợ
Chương 41: Thấp thỏm lo âu
Chương 42: Ức Phượng quận chúa
Chương 43: Muốn hắn đền mạng
Chương 44: Ngốc Vương trèo tường
Chương 45: Bị ép tới điên
Chương 46: Sản nghiệp của Hiên Vương
Chương 47: Ban đêm xông vào Quỷ Lâm
Chương 48: Thu phục đàn xà
Chương 49: Huyết Xà biến thân
Chương 50: Nam tử trúng cổ độc