Chương 1: Ngươi lấy cái gì tới yêu nàng?
Chương 2: Ngươi muốn ta đi
Chương 3: Ngươi bạn trai đã bên ngoài
Chương 4: Đi nhầm vào hắc điếm
Chương 5: May mắn thoát thân
Chương 6: Ra ngoài nhờ vả bằng hữu
Chương 7: Xú nam nhân
Chương 8: Biểu ca
Chương 9: Lương di
Chương 10: Vạn nguyên bao tiền lì xì
Chương 11: Không phải nói bừa
Chương 12: Trúng tà
Chương 13: Gặp tập kích
Chương 14: Ngồi khách quý
Chương 15: Giấy quan tài
Chương 16: Ai là cao nhân?
Chương 17: Điện thương thôn
Chương 18: Khẩn cấp cầu viện
Chương 19: Đàm phán
Chương 20: Nội quỷ
Chương 21: Không phải bỏ trốn
Chương 22: Oan hồn báo mộng
Chương 23: Nhị long nghịch nước
Chương 24: Thu hoạch ngoài ý muốn
Chương 25: Động trong động
Chương 26: Cửu Cung Bát Quái trận
Chương 27: Tử vong chi phòng
Chương 28: Hô hấp nhân tạo
Chương 29: Yến Tử thung lũng
Chương 30: Trảm long chú
Chương 31: Cầm máu phù
Chương 32: Tân Điền Chính Hùng
Chương 33: Dạ thám Yến Tử thung lũng
Chương 34: Nhỏ máu nghiệm thân
Chương 35: Trọng thù
Chương 36: Không cần tiền hộ vệ
Chương 37: Hàng giả
Chương 38: Hư kinh
Chương 39: Cuộc làm ăn đầu tiên
Chương 40: Hướng tây bắc
Chương 41: Xem như ngươi lợi hại
Chương 42: Tối nay đừng về nhà
Chương 43: Bố trí
Chương 44: Đấu thầu hội
Chương 45: Ta muốn ăn hải sản
Chương 46: Huynh đệ
Chương 47: Làm lão bản
Chương 48: Lời nói dối bị vạch trần
Chương 48: Miêu Miêu
Chương 49: Bí mật xử trí