Chương 1: Bộ mặt thật của kẻ nằm vùng
Chương 2: Lớp học dị độ
Chương 3: Quần hùng chấn động
Chương 4: Cuộc gặp của cao tầng trong rạp chiếu phim
Chương 5: Ngày công chiếu
Chương 6: Khủng bố mở màn
Chương 7: Quy tắc đặc thù và ngày đầu khai giảng
Chương 8: Lần đầu Diệp Tưởng và An Nguyệt Hình gặp mặt
Chương 9: Diệp Tinh Vẫn người này
Chương 10: Nàng?
Chương 11: Hai đại cự đầu hợp tác
Chương 12: Ba ngày sau
Chương 13: Làm phản
Chương 14: Dị độ
Chương 15: Khủng bố bắt đầu
Chương 16: Thác loạn và quỷ dị
Chương 17: Ảo giác? Ác mộng?
Chương 18: Thợ săn Ác ma bị cô lập
Chương 19: Bí ẩn của Kim Thư Đông
Chương 20: Không thể chạy thoát
Chương 21: Săn bắn ma nữ
Chương 22: Lớp học vặn vẹo (thượng)
Chương 23: Lớp học vặn vẹo (hạ)
Chương 24: Diệp Tưởng và Vũ Sóc
Chương 25: Bóng trắng và người rơi xuống
Chương 26: Đêm dài
Chương 27: Một ngày mới
Chương 28: Đôi mắt đó
Chương 29: WC khủng bố
Chương 30: Không phải phim kinh dị cuối cùng
Chương 31: Sa La và Lý Mĩ Gia
Chương 32: Thời gian nguyền rủa
Chương 33: Chuẩn vai chính và dự khuyết vai chính
Chương 34: Thời gian bị lau đi
Chương 35: Hết đường xoay sở
Chương 36: Trường Nguyệt đảo
Chương 37: Thanh âm của mình
Chương 38: Quá khứ của Tinh Vẫn và manh mối mới
Chương 39: Nghiệm chứng của Hầu Tước và Vũ Sóc
Chương 40: Học sinh mất tích
Chương 41: Học thuộc bài?
Chương 42: Ta nhất định sẽ giết ngươi
Chương 43: Vong hồn trong khe hở thời không
Chương 44: Lời cảnh cáo của cô gái áo trắng
Chương 45: Nghĩ cách cứu Vũ Sóc
Chương 46: Hầu Tước lập uy
Chương 47: Hồi ức của Mộc Lam
Chương 48: Bài ca đưa tiễn kẻ báo thù
Chương 49: Tuyết trắng
Chương 50: Tương lai khó đoán