Chương 1: Tự sát nam tử
Chương 2: Trẻ nít tiếng khóc
Chương 3: Lão tăng nhân
Chương 4: Lại đi vào giấc mộng cảnh
Chương 5: Bái phỏng
Chương 6: Ăn hết rồi
Chương 7: Phổ Hổ quá khứ
Chương 8: Làm xong
Chương 9: Năng lực mới thu hoạch
Chương 1: Nửa năm
Chương 2: Giáo viên mới
Chương 3: Cắt đứt chân chó của ngươi
Chương 4: Lão sư nhà
Chương 5: Gác đêm không có kết quả
Chương 6: Định ngày hẹn lão sư
Chương 7: Chân tướng?
Chương 8: Tìm lão tỷ hỗ trợ
Chương 9: Lần đầu giao phong
Chương 10: Dung hợp kỹ năng
Chương 11: Đã xảy ra chuyện
Chương 12: Kinh khủng chân tướng
Chương 13: Đi vào dưới lòng đất thất
Chương 14: Ngục Môn
Chương 15: Huyết giáp trùng
Chương 16: Toàn cơ bắp Vương Nghệ Chỉ
Chương 17: Đinh Kiếm đao
Chương 18: Ba ngày ước hẹn
Chương 1: Miễn phí tốt nghiệp du lịch
Chương 2: Tay trong phòng tắm
Chương 3: Cổ Tâm
Chương 4: Màu đen đồ vật
Chương 5: Rodin biệt thự
Chương 6: Phân phối gian phòng
Chương 7: Quái sự cùng lên
Chương 8: Trong kính thế giới
Chương 9: Phòng này chuyện gì xảy ra?
Chương 10: Huyết thủy
Chương 11: Trong giấc mộng chính mình
Chương 12: Biến mất thi thể
Chương 13: Kỳ quái cá
Chương 14: Tín nhiệm
Chương 15: Nịch quỷ
Chương 16: Thủy thể
Chương 17: Dị biến Tiêu Lam
Chương 18: Tà ác khởi đầu
Chương 19: Nhân ngư
Chương 20: Đảo nhỏ chùa miếu
Chương 21: Pháp Đạo bản chép tay
Chương 22: Bạch xà
Chương 23: Tiểu Bạch cùng Xá Lợi