Quyển 1 - Chương 1: Tự sát nam tử
Quyển 1 - Chương 2: Trẻ nít tiếng khóc
Quyển 1 - Chương 3: Lão tăng nhân
Quyển 1 - Chương 4: Lại đi vào giấc mộng cảnh
Quyển 1 - Chương 5: Bái phỏng
Quyển 1 - Chương 6: Ăn hết rồi
Quyển 1 - Chương 7: Phổ Hổ quá khứ
Quyển 1 - Chương 8: Làm xong
Quyển 1 - Chương 9: Năng lực mới thu hoạch
Quyển 2 - Chương 1: Nửa năm
Quyển 2 - Chương 2: Giáo viên mới
Quyển 2 - Chương 3: Cắt đứt chân chó của ngươi
Quyển 2 - Chương 4: Lão sư nhà
Quyển 2 - Chương 5: Gác đêm không có kết quả
Quyển 2 - Chương 6: Định ngày hẹn lão sư
Quyển 2 - Chương 7: Chân tướng?
Quyển 2 - Chương 8: Tìm lão tỷ hỗ trợ
Quyển 2 - Chương 9: Lần đầu giao phong
Quyển 2 - Chương 10: Dung hợp kỹ năng
Quyển 2 - Chương 11: Đã xảy ra chuyện
Quyển 2 - Chương 12: Kinh khủng chân tướng
Quyển 2 - Chương 13: Đi vào dưới lòng đất thất
Quyển 2 - Chương 14: Ngục Môn
Quyển 2 - Chương 15: Huyết giáp trùng
Quyển 2 - Chương 16: Toàn cơ bắp Vương Nghệ Chỉ
Quyển 2 - Chương 17: Đinh Kiếm đao
Quyển 2 - Chương 18: Ba ngày ước hẹn
Quyển 3 - Chương 1: Miễn phí tốt nghiệp du lịch
Quyển 3 - Chương 2: Tay trong phòng tắm
Quyển 3 - Chương 3: Cổ Tâm
Quyển 3 - Chương 4: Màu đen đồ vật
Quyển 3 - Chương 5: Rodin biệt thự
Quyển 3 - Chương 6: Phân phối gian phòng
Quyển 3 - Chương 7: Quái sự cùng lên
Quyển 3 - Chương 8: Trong kính thế giới
Quyển 3 - Chương 9: Phòng này chuyện gì xảy ra?
Quyển 3 - Chương 10: Huyết thủy
Quyển 3 - Chương 11: Trong giấc mộng chính mình
Quyển 3 - Chương 12: Biến mất thi thể
Quyển 3 - Chương 13: Kỳ quái cá
Quyển 3 - Chương 14: Tín nhiệm
Quyển 3 - Chương 15: Nịch quỷ
Quyển 3 - Chương 16: Thủy thể
Quyển 3 - Chương 17: Dị biến Tiêu Lam
Quyển 3 - Chương 18: Tà ác khởi đầu
Quyển 3 - Chương 19: Nhân ngư
Quyển 3 - Chương 20: Đảo nhỏ chùa miếu
Quyển 3 - Chương 21: Pháp Đạo bản chép tay
Quyển 3 - Chương 22: Bạch xà
Quyển 3 - Chương 23: Tiểu Bạch cùng Xá Lợi