Kiếm Động Cửu Thiên - Cô Đơn Địa Phi

Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Càn đại lục, tông môn san sát, cường giả vô số.

Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa.
Người cùng hung cực ác, giết!

Người chèn ép thân hữu ta, giết!

Người cản trở ta thành đạo, giết!

Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Đoạn kiếm màu đen
Chương 2: Biến chuyển
Chương 3: Bắt đầu tu luyện!
Chương 4: Tiến cảnh hung mãnh
Chương 5: Lịch lãm
Chương 6: Hùng hổ dọa người
Chương 7: Mặc Quả
Chương 8: Nguyệt Ảnh Tâm Quyết
Chương 9: Ngộ kiếm!
Chương 10: Lâm Phức Hương!
Chương 11: Tiền bối!
Chương 12: Xuyên bang!
Chương 13: Đồng hành
Chương 14: Lục Túc Cự Đầu Thú
Chương 15: Cảnh giới võ đạo
Chương 16: Kim Quan Xà
Chương 17: Vong ân phụ nghĩa
Chương 18: Đuổi giết
Chương 19: Trở về nhà
Chương 20: Kẻ nhục cha ta, chết!
Chương 21: Cuồng dẹt
Chương 22: Giết!
Chương 23: Trợ lực hết ý
Chương 24: Giải quyết
Chương 25: Phong Vũ Thành
Chương 26: Thạch Thanh Phong
Chương 27: Đánh thì thế nào
Chương 28: Mời chào
Chương 29: Đồng Nhân Trận
Chương 30: Thứ nhất!
Chương 31: Mê cung!
Chương 32: Ra oai phủ đầu!
Chương 33: 1 chọi 4!
Chương 34: Lịch lãm
Chương 35: Mê Vụ Tử Cốc!
Chương 36: Tấm bia đá màu máu
Chương 37: Luyện Thể tầng chín
Chương 38: Con lừa đen đê tiện
Chương 39: Ra khe núi
Chương 40: Đứng đầu ngoại môn
Chương 41: Lựa chọn võ kỹ
Chương 42: Minh Ngọc Công
Chương 43: Kết bạn vô ý
Chương 44: Xóa sổ Kim Tu Minh
Chương 45: Nhân linh thể
Chương 46: Phá trụ
Chương 47: Bạch Ngọc Cốc chặn giết
Chương 48: Gặp lại con lừa đen
Chương 49: Đột phá Tụ Linh Cảnh
Chương 50: Huyết mạch lực

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI