Chương 1: Đoạn kiếm màu đen
Chương 2: Biến chuyển
Chương 3: Bắt đầu tu luyện!
Chương 4: Tiến cảnh hung mãnh
Chương 5: Lịch lãm
Chương 6: Hùng hổ dọa người
Chương 7: Mặc Quả
Chương 8: Nguyệt Ảnh Tâm Quyết
Chương 9: Ngộ kiếm!
Chương 10: Lâm Phức Hương!
Chương 11: Tiền bối!
Chương 12: Xuyên bang!
Chương 13: Đồng hành
Chương 14: Lục Túc Cự Đầu Thú
Chương 15: Cảnh giới võ đạo
Chương 16: Kim Quan Xà
Chương 17: Vong ân phụ nghĩa
Chương 18: Đuổi giết
Chương 19: Trở về nhà
Chương 20: Kẻ nhục cha ta, chết!
Chương 21: Cuồng dẹt
Chương 22: Giết!
Chương 23: Trợ lực hết ý
Chương 24: Giải quyết
Chương 25: Phong Vũ Thành
Chương 26: Thạch Thanh Phong
Chương 27: Đánh thì thế nào
Chương 28: Mời chào
Chương 29: Đồng Nhân Trận
Chương 30: Thứ nhất!
Chương 31: Mê cung!
Chương 32: Ra oai phủ đầu!
Chương 33: 1 chọi 4!
Chương 34: Lịch lãm
Chương 35: Mê Vụ Tử Cốc!
Chương 36: Tấm bia đá màu máu
Chương 37: Luyện Thể tầng chín
Chương 38: Con lừa đen đê tiện
Chương 39: Ra khe núi
Chương 40: Đứng đầu ngoại môn
Chương 41: Lựa chọn võ kỹ
Chương 42: Minh Ngọc Công
Chương 43: Kết bạn vô ý
Chương 44: Xóa sổ Kim Tu Minh
Chương 45: Nhân linh thể
Chương 46: Phá trụ
Chương 47: Bạch Ngọc Cốc chặn giết
Chương 48: Gặp lại con lừa đen
Chương 49: Đột phá Tụ Linh Cảnh
Chương 50: Huyết mạch lực

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI