Lăng Thiên Kiếm Thần - Trúc Lâm Tiểu Hiền

Lăng Thiên Kiếm Thần

Võ lâm đệ nhất thiên tài Lăng Trần, bởi vì tông môn gặp đại biến mà tu vi mất hết, võ công hoàn toàn biến mất.

Ở mệnh treo một đường thời khắc, Lăng Trần ngẫu nhiên đạt được võ lâm thần công «Lăng Thiên Kiếm kinh», phế mạch trùng tu, từ nay về sau thông Kiếm Đạo, ngưng kiếm tâm, ngộ kiếm ý, cuối cùng thành một đời Kiếm Thần!

Cảnh giới: Võ Giả, Võ Sư, Đại Tông Sư,...

Công pháp phân chia: Nhân, Địa, Thiên, Vương, Thánh...

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Lăng Thiên Kiếm Kinh
Chương 2: Quay về tông
Chương 3: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 4: Sơ lộ phong mang
Chương 5: Tà Huyết Đao Khách
Chương 6: Phiền toái
Chương 7: Đấu Ma Viên
Chương 8: Nhân họa đắc phúc
Chương 9: Tai hoạ ngầm
Chương 10: Dưới mặt đất đấu võ trường
Chương 11: Thắng liên tiếp không chỉ
Chương 12: Tào Mãnh
Chương 13: Cuối cùng đánh một trận
Chương 14: Đánh chết
Chương 15: Ước chiến gần tới
Chương 16: Tứ đại thiên tài danh hào
Chương 17: Vương giả trở về
Chương 18: Đỉnh phong cuộc chiến
Chương 19: Tuyệt Trần Kiếm v S Kinh Hồng Kiếm
Chương 20: Huyết Linh kiếm thuật
Chương 21: Đại Tông Sư thực lực
Chương 22: Hoàng gia thu săn
Chương 23: Thiên Hư cung người tới
Chương 24: Vô Tướng công tử
Chương 25: Dục kiếm khí
Chương 26: Bất phân thắng bại
Chương 27: Thập Lý Lưu Hương
Chương 28: Liễu gia Thiếu chủ
Chương 29: Mê Tâm Tán
Chương 30: Lộ ra nguyên hình
Chương 31: Ý loạn tình mê
Chương 32: Ai là tên khốn
Chương 33: Liễu Truyền Hùng
Chương 34: Băng Tâm Thần Phách
Chương 35: Viện binh
Chương 36: Có khác động thiên
Chương 37: Thiên Phủ trọng kiếm
Chương 38: Vân Thiên Hà khiêu chiến
Chương 39: Một kiếm đánh bại
Chương 40: Tứ hoàng tử
Chương 41: Trở lại đỉnh phong!
Chương 42: Thu săn đêm trước
Chương 43: Cái gọi là khách quý
Chương 44: Dạ Lang Vương
Chương 45: Âm mưu
Chương 46: Long Văn ấu báo
Chương 47: Báo ứng
Chương 48: Nổi giận Long Văn Báo
Chương 49: Chim sẻ núp đằng sau
Chương 50: Đánh chết Long Văn Báo