Phương Trượng - Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Phương Trượng

Truyện phương trượng của tác giả Hắc Thổ Mạo Thanh Yên là một tác phầm hay mang nhiều tình tiết hấp dẫn lôi cuốn bạn đọc. Truyện phương trượng xoay quanh nhân vật chính là Xuyên Thành.

Ông trời không có mắt, không ngờ rằng đưa một thanh niên 8X đang bừng bừng sức sống như ta xuyên trở về thời cổ đại. Xuyên qua đã đành, lại còn xuyên trở thành hòa thượng. Xuyên thành hòa thượng cũng không nói, lại còn là một phương trượng.

Phương trượng đã đành, còn lấy Hệ Thống Phương Trượng để ước thúc ta, bắt luyện Đồng Tử Công đến đại thành, làm cho Thiếu Lâm trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái, làm Minh chủ võ lâm... Hệ Thống yêu cầu quá đáng.

Ta chỉ là một thanh niên 8X bình thường, e rằng không thể nào gánh vác nổi sự nghiệp vĩ đại như vậy. Nhưng Hệ Thống đáng chết này lại ước thúc, không muốn gánh vác cũng phải gánh vác. Thanh niên 8X ra sức mà rơi lệ, cũng không ai biết tâm nguyện cuối cùng của vị Minh chủ võ lâm này, vị phương trượng trẻ tuổi như Thái sơn Bắc Đẩu này, chính là hoàn tục.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Ta là Nhất Giới đại sư
Chương 1: Ta Là Nhất Giới Đại Sư (Thượng)
Chương 2: Luân bàn Hệ Thống
Chương 2: Luân Bàn Hệ Thống (Thượng)
Chương 3: Kế Hoạch Phát Triển
Chương 4: Lão tử là phương trượng
Chương 4: Phương Trượng Chương 4
Chương 5: Phương Trượng Chương 5
Chương 5: Hòa thượng kể chuyện
Chương 6: Phương Trượng Chương 6
Chương 6: Người mới
Chương 7: Phương Trượng Chương 7
Chương 7: Hương hoa thịnh vượng
Chương 8: Phương Trượng Chương 8
Chương 8: Ai là gian thương?
Chương 9: Phương Trượng Chương 9
Chương 9: Bất ngờ
Chương 10: Phương Trượng Chương 10
Chương 10: Khởi công
Chương 11: Phương Trượng Chương 11
Chương 11: Hoàng Phi Hồng
Chương 12: Phương Trượng Chương 12
Chương 12: Trụ trì Pháp Vương tự
Chương 13: Phương Trượng Chương 13
Chương 13: Hồng hạnh chi đầu Xuân ý náo
Chương 14: Phương Trượng Chương 14
Chương 14: Thiền tâm tự nguyệt huýnh vô trần
Chương 15: Phương Trượng Chương 15
Chương 15: Chớ nên chém trật!
Chương 16: Phương Trượng Chương 16
Chương 16: Lần quay tháng Năm
Chương 17: Phương Trượng Chương 17
Chương 17: Kẻ thần bí ở hậu sơn
Chương 18: Phương Trượng Chương 18
Chương 18: Thần tích Vạn Phật tháp
Chương 19: Phương Trượng Chương 19
Chương 19: Phát động quần chúng
Chương 20: Phương Trượng Chương 20
Chương 20: Cẩm y nhân (Thượng)
Chương 21: Phương Trượng Chương 21
Chương 20: Cẩm y nhân (Hạ)
Chương 22: Phương Trượng Chương 22
Chương 21: Chiêu thu đệ tử
Chương 23: Phương Trượng Chương 23
Chương 22: Bảo vệ tôn nghiêm Thiếu Lâm ta (Thượng)
Chương 24: Phương Trượng Chương 24
Chương 22: Bảo vệ tôn nghiêm Thiếu Lâm ta (Hạ)
Chương 25: Phương Trượng Chương 25
Chương 23: Nhân sinh thất khổ (Thượng)
Chương 26: Phương Trượng Chương 26

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI