Chương 1: Thức tỉnh huyết mạch
Chương 2: Kịch biến
Chương 3: Độc nhất là lòng dạ đàn bà
Chương 4: Thức tỉnh! Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch
Chương 5: Chém giết
Chương 6: Nói xấu
Chương 7: Thiên Yêu Chân Kinh
Chương 8: Vô thượng thần công, Thối Thể thất trọng
Chương 9: Huyết mạch thần thông
Chương 10: Bôn Lôi Quyền
Chương 11: Đại hội bắt đầu
Chương 12: Ngươi ta chú định không phải người của một thế giới
Chương 13: Chấn kinh! Gấp mười tài nguyên
Chương 14: Nàng cũng xứng?
Chương 15: Bắt giữ!
Chương 16: Ta tất diệt ngươi nhất tộc!
Chương 17: Kình Thiên Cung
Chương 18: Chiến Lăng Mộ Phong
Chương 19: Chém giết! Tuyệt cảnh!
Chương 20: Bức lui
Chương 21: Thân thế lai lịch
Chương 22: Lăng gia đột kích
Chương 23: Hổ Bí tiểu đội
Chương 24: Rừng cây săn giết
Chương 25: Thối Thể thập trọng
Chương 26: Võ kỹ viên mãn
Chương 27: Diệp Lam Chỉ bị đoạt
Chương 28: Tô Vũ Mông
Chương 29: Thần Văn
Chương 30: Không thể tưởng tượng nổi thiên phú
Chương 31: Thần Văn thuật yếu
Chương 32: Hùng núi chi đỉnh, Kình Thiên Thần Cung
Chương 33: Một quyền
Chương 34: Tằng Ngọc Đường
Chương 35: Ta tại nội môn chờ ngươi
Chương 36: Kiếm chữ
Chương 37: Bức lui
Chương 38: Hung Minh Kiếm Quyết
Chương 39: Toái Nguyên thượng phẩm!
Chương 40: Xung kích cảnh giới
Chương 41: Tiến giai thất bại?
Chương 42: Nghiền ép
Chương 43: Viêm Hỏa Viên
Chương 44: Tập sát
Chương 45: Bảo vật
Chương 46: Ngoài ý muốn
Chương 47: Liệt Phong một kiếm
Chương 48: Sinh tử một đường
Chương 49: Đoan Mộc Tử San
Chương 50: Kiếm lợi lớn!