Diệu Ngẫu Thiên Thành - Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Diệu Ngẫu Thiên Thành

Chân gia Tứ cô nương tranh cường háo thắng, ích kỷ hư vinh , hao tổn tâm cơ thiết kế cùng Trấn Quốc Công nhà thế tử cùng nhau rơi xuống nước . sau đó , một ngây ngô manh ăn hàng đang ở chân Tứ cô nương rơi xuống nước sau xuyên tới ……

----------------� �----------------� ��----------------

Không phải là truyền thống trạch đấu , nữ chủ không phải là cao lớn toàn , không chịu nhận có thể không vào , không nhìn cảnh cáo xin tự mang tị lôi châm . .

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu