Chương: Trọng Sinh Chi Thần Long Truyền Thuyết Trọng Sinh Thành Xà
Chương: Trọng Sinh Chi Thần Long Truyền Thuyết Bắt Đầu
Chương: Trọng Sinh Chi Thần Long Truyền Thuyết Con Đường Tu Luyện
Chương: Trọng Sinh Chi Thần Long Truyền Thuyết Tiến Cảnh
Chương: Học Viện Yêu Thú
Chương 6: Trong trăm năm qua thiên tài
Chương 7: Kế hoạch tiếp theo
Chương 8: Linh khí khô cạn ?
Chương 9: Độ kiếp chi uy
Chương 10: Triển khai
Chương 11: Tiến hóa
Chương 12: Trở về
Chương 13: kế hoạch cướp bóc
Chương: bảo khố đồ vật
Chương 15: phát hiện kinh hỉ
Chương 16: Tàn sát, tuyệt đối tàn sát
Chương: Luyện khí chưa có từ trước tới nay
Chương 18: pháp bảo "Thần thuẫn của Long Thiên"
Chương 19: Long tộc chi nguy
Chương 20: Con đường tiến hóa
Chương 21: Trọng Sinh Chi Thần Long Truyền Thuyết Chương 21:
Chương 22: Xà Hắc trả thù
Chương 23: Giết Xà Hắc
Chương 24: Dung hợp long huyết
Chương 25: Tiến vào Xà tộc
Chương 26: Nhân nhiệm vụ
Chương 27: Làm nhiệm vụ
Chương 27: Luyện thể
Chương 28: Kẻ địch lấy cắp đan dược
Chương 30: Kế hoạch
Chương: Dung chiêu
Chương 32: Vơ vét linh thảo
Chương: Vào thành
Chương 34: Trao đổi
Chương 35: Tiến vào đổ thạch phường
Chương 36: Cạm bẫy giăng đầy
Chương 37: Mua xong đổ thạch
Chương 38: Kế hoạch thoát thân
Chương 39: Thực hiện
Chương 40: Thực hiện (2)
Chương 41: Đấu chiến Ma Lang
Chương 42: Đau khổ chờ đợi
Chương 43: Thành công
Chương 44: Tiến hóa
Chương 45: Bí cảnh
Chương 46: Yêu linh cao cấp
Chương 47: Yêu linh tấn công
Chương 48: Thức tỉnh
Chương 49: Giết Hắc Hùng
Chương 50: Tử Hỏa xuất chiến