Tu Hành Tòng Ngư Phu Khai Thủy - Thương Hữu

Tu Hành Tòng Ngư Phu Khai Thủy

Một vị thiếu niên ngư dân may mắn được đến một quyển tên là 《 Ba Văn Công 》 Thủy thuộc tính công pháp, may mắn bước lên tu hành chi lộ, trở thành một người không môn không phái, vô câu vô thúc tán tu, thả xem hắn như thế nào quấy Tu chân giới phong vân biến ảo.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Triệu Thủ Thọ
Chương 2: Linh Thú Cùng Linh Căn
Chương 3: Hồ Bá Tượng Thần
Chương 4: Lô Từ Hồ Tiểu Hội ( 1 )
Chương 5: Lô Từ Hồ Tiểu Hội ( 2 )
Chương 6: Nhất Giai Hạ Phẩm Hành Khí Tán
Chương 7: Tàn Khuyết Nhất Giai Pháp Thuật Ngọc Giản
Chương 8: Nghề Phụ, Lá Bùa, Phù Mực Luyện Chế Chi Pháp
Chương 9: Luyện Khí Nhị Tầng
Chương 10: Thủy Tiễn Thuật Cùng Thủy Tường Thuật
Chương 11: Triệu Thủ Thọ Đại Chiến Cá Chép Tinh ( 1 )
Chương 12: Triệu Thủ Thọ Đại Chiến Cá Chép Tinh ( 2 )
Chương 13: Nhất Giai Hạ Phẩm Quy Huyết Thảo
Chương 14: Tiểu Khảm Sơn Phường Thị ( 1 )
Chương 15: Tiểu Khảm Sơn Phường Thị ( 2 )
Chương 16: Linh Đan Cùng Phù Triện
Chương 17: Thành Thành Thật Thật Làm Nhất Danh Ngư Dân
Chương 18: Mục Tiêu Tử Ngọc Sơn Mạch
Chương 19: Bích Thủy Ngẫu Cùng Bích Thủy Oa
Chương 20: Truyền Thuyết Bên Trong Nhân Ếch Đại Chiến
Chương 21: Đánh Chuột Đất
Chương 22: Hỏa Thiêu Lão Thử Bờ Mông
Chương 23: Làm Nhất Danh Hợp Cách Sạn Phân Quan
Chương 24: Không Thấy Bóng Dáng Thử Tuyến
Chương 25: Trắc Linh Căn
Chương 26: Linh Căn Thuộc Tính
Chương 27: Linh Mạch Chi Địa
Chương 28: Mỏng Manh Nửa Đoạn Linh Mạch
Chương 29: Lại Một Cái Nuốt Linh Thạch Đại Hộ
Chương 30: Tiến Cấp Luyện Khí Tam Tầng
Chương 31: Tân Tấn Nhất Giai Hạ Phẩm Linh Thú — Lô Từ
Chương 32: Linh Thú Biến Dị, Bổ Đoản Bản
Chương 33: Mổ Heo Không Lầm Đốn Củi Công
Chương 34: Thiên Hô Vạn Hoán Mới Ra Tới Phong Lĩnh Lang
Chương 35: Lấy Thương Đổi Mệnh Điên Cuồng
Chương 36: Bất Ngờ Phục Kích Chiến
Chương 37: Vụng Về Mà Hữu Hiệu Ứng Chiến
Chương 38: Quỷ Tu Chi Vẫn
Chương 39: Thắng Lợi Trở Về
Chương 40: Pháp Khí Cùng Trận Kỳ
Chương 41: Khống Thủy Xoa Cùng Liệt Hỏa Trận
Chương 42: Liệt Hỏa Hừng Hực
Chương 43: Luyện Hoá Pháp Khí
Chương 44: Làm Ác Thủy Xà
Chương 45: Trảm Thủy Xà Hiển Uy
Chương 46: Ngoài Ý Muốn Được Tới Xà Trứng
Chương 47: Linh Điền Đại Khai Phát Kế Hoạch
Chương 48: Có Nữ Danh “ Bạch Bách “
Chương 49: Truyền Thuyết Bên Trong Thực Canh
Chương 50: Ngưng Khí Đan Dã Vọng