Yêu Long Cổ Đế - Diêu Vọng Nam Sơn

Yêu Long Cổ Đế

Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, đã từng chấp chưởng Thánh Vực, trấn áp một thế, vì Ngân Hà tinh hệ chi đỉnh!

Lại bởi vì dung hợp các đại tu vi cấp độ, tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt.

Thủ hạ làm phản, chân tình ngủ say, hảo hữu bị đuổi giết!

Sống lại một đời, ổn thỏa ngóc đầu trở lại, nghịch chuyển càn khôn, giết hết tất cả làm phản người!

Đơn vị trong truyện 兆 - triệu: Đơn vị cổ ~ ngàn tỷ # triệu ngày nay

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Bức hôn
Chương 2: Ta nếu là không cưới đâu?
Chương 3: Mở long mạch!
Chương 4: Tiêu Vũ Tuệ
Chương 5: Một bạt tai!
Chương 6: Phong mang tất lộ
Chương 7: Lại đột phá tiếp
Chương 8: Yêu Thú sơn mạch
Chương 9: Tô Hàn ra tay
Chương 10: Dị biến
Chương 11: Yêu thú truy sát
Chương 12: Thực lực tăng lên dữ dội!
Chương 13: Trận pháp oai
Chương 14: Tô Hàn chết rồi?
Chương 15: Tra ra manh mối
Chương 16: Luyện đan
Chương 17: Tô Vân Minh khiếp sợ
Chương 18: Là ngươi?
Chương 19: Động thủ
Chương 20: Nghiền ép Long Huyết cảnh!
Chương 21: Bản tiểu thư gọi Tiêu Vũ Nhiên!
Chương 22: Bị cường hôn
Chương 23: 480 vạn kim tệ!
Chương 24: Trục xuất gia tộc?
Chương 25: Cùng Tô gia, lại không liên quan!
Chương 26: Tiểu Tô Hàn phu quân
Chương 27: Tiêu gia ra oai phủ đầu?
Chương 28: Bằng vào ta đan dược, mua ngươi chỗ ngồi!
Chương 29: Đủ rồi hả?
Chương 30: Ở không đi gây sự
Chương 31: Các ngươi tốt nhất cút cho ta!
Chương 32: Chịu nhận lỗi
Chương 33: Tử kim cấp Long kỹ
Chương 34: Hạ phẩm linh thạch
Chương 35: Ước định
Chương 36: Thượng bất chính hạ tắc loạn
Chương 37: 48 đầu!
Chương 38: Lương Thiệu Huy đến nhà
Chương 39: Kim quang cùng ánh đen
Chương 40: Giết!
Chương 41: Một tháng
Chương 42: Thu lấy đệ tử
Chương 43: Ba cửa ải
Chương 44: Ải thứ nhất
Chương 45: Không thể nói lý?
Chương 46: Nhằm vào
Chương 47: Cửa thứ hai
Chương 48: Số ngàn vạn kim tệ tặng thưởng
Chương 49: Trần Phong
Chương 50: Người khác cười ta quá điên