Chương 1: Thiết huyết thiếu niên
Chương 2: Gian trá tiểu nhân
Chương 3: Mục Phong nguy cơ
Chương 4: Nam nhi có nước mắt
Chương 5: Vân gia người tới
Chương 6: Tu La thức tỉnh
Chương 7: Sát Nhân Công
Chương 8: Nhục thân người chết
Chương 9: Thiếu niên Mục Thanh
Chương 10: Nhu tình sát cơ
Chương 11: Học viện nhận người
Chương 12: Thập giai linh cốt
Chương 13: Huynh đệ hồng nhan
Chương 14: Sát cơ hiển lộ
Chương 15: Thông Mạch lục trọng
Chương 16: Rời đi Mục gia
Chương 17: Hiển lộ ra tài năng
Chương 18: Tương lai nơi tay
Chương 19: Trên đường xung đột
Chương 20: Tàn nhẫn thiếu niên
Chương 21: Xuống ngựa chi uy
Chương 22: Một quyền bại địch
Chương 23: Tông gia cục?
Chương 24: Khai Mạch Chủng Nguyên
Chương 25: Bay thẳng bát mạch
Chương 26: Ngươi dám xử trí?
Chương 27: Chuẩn bị khổ tu
Chương 28: Truyền thụ công pháp
Chương 29: Săn giết Man Thú
Chương 30: Đột phát kinh biến
Chương 31: Tu La thần ngọc
Chương 32: Tử phủ hung thú
Chương 33: Thông Mạch thất trọng
Chương 34: Cửu mạch khôi phục
Chương 35: Ngưng Cương hung thú
Chương 36: Tàn khốc thế giới
Chương 37: Sát Chi Hữu Đạo
Chương 38: Mãng Giao thú noãn
Chương 39: Trong rừng tranh đấu
Chương 40: Huyết tinh tàn nhẫn
Chương 41: Ăn ý đánh giết
Chương 42: Thanh Nguyên Quả
Chương 43: Thiên Ma Huyết Mạch
Chương 44: Trở lại Tử phủ
Chương 45: Bị đánh cướp
Chương 46: Lại lên xung đột
Chương 47: Không sai gì trái lương tâm
Chương 48: Thập Nhị Thúy Hưởng
Chương 49: Thất Tinh Phệ Linh
Chương 50: Bán ra thú noãn