Chương 1: Lấy ơn báo oán
Chương 2: Công pháp luyện khí
Chương 3: Kỳ diệu thân thể
Chương 4: Hành hung đại quản sự
Chương 5: Nguy cơ
Chương 6: Cố gắng
Chương 7: Tộc Luyện Nhật
Chương 8: Miểu sát
Chương 9: Luyện Tạng cảnh!
Chương 10: Tà khí sư
Chương 11: Chân hỏa tôi thể
Chương 12: Hắc hỏa cùng long lân
Chương 13: Tự do
Chương 14: Đế Đô
Chương 15: Khiêu khích
Chương 16: Hải Thí
Chương 17: Vô hình áp lực
Chương 18: Vượt qua kiểm tra
Chương 19: Cho ngươi giúp ta tiện thể nhắn
Chương 20: Chấn kinh
Chương 21: Tạo Thọ Đan
Chương 22: Thô bạo
Chương 23: Ta không phục
Chương 24: La Yên
Chương 25: Huyết Sắc Sơn
Chương 26: Phương Ngọc Thư
Chương 27: Đối phó xuẩn trư biện pháp tốt nhất
Chương 28: Thất đại thế gia
Chương 29: Bức chiến
Chương 30: Liều mạng!
Chương 31: Ma tộc người
Chương 32: Phi đao, lại thấy phi đao.
Chương 33: Chuyện buồn bực
Chương 34: Mất mà được lại
Chương 35: Lựa chọn công pháp
Chương 36: Thánh giai công pháp!
Chương 37: Luyện Ngục Sơn
Chương 38: Phiền toái không ngừng
Chương 39: Khiêu chiến
Chương 40: Vong ngã chi cảnh
Chương 41: Con chuột cùng mèo
Chương 42: Đột phá Luyện Tủy cảnh
Chương 43: Con rận quá nhiều rồi thân kh
Chương 44: Chân tướng
Chương 45: Tô đạo sư nổi giận
Chương 46: Thanh Thiên Thai
Chương 47: Đao Trùng tập kích bất ngờ
Chương 48: Được cứu vớt
Chương 49: Ở không đi gây sự
Chương 50: Tự rước lấy nhục