Chương 1: Ta muốn giảm béo!
Chương 2: Vương Bảo Nhạc, ngươi đã làm gì!
Chương 3: Tốt đồng học, hết thảy có ta!
Chương 4: Phiêu Miểu đạo viện
Chương 5: Đặc chiêu học sinh
Chương 6: Phiền phức lớn rồi
Chương 7: Toàn dân thợ mỏ
Chương 8: Tài trí cùng phản kích!
Chương 9: Thái Hư Phệ Khí Quyết!
Chương 10: Vô địch Chiến Võ hệ
Chương 11: Lão sư, mang ta một cái
Chương 12: Đột phá
Chương 13: Hóa Thanh Đan
Chương 14: Pháp Binh hệ ưu thế
Chương 15: Đây chính là đoạt tiền!
Chương 16: Linh thạch thượng phẩm
Chương 17: Chuyên môn khi dễ chúng ta Chiến Võ hệ?
Chương 18: Phong Thân cảnh
Chương 19: Thái Hư Cầm Nã Thuật
Chương 20: Bác Kích câu lạc bộ
Chương 21: Gọi ba ba!
Chương 22: Nát
Chương 23: Vô sỉ thỏ béo
Chương 24: Ta không cùng ngươi đánh
Chương 25: Thái Hư Cầm Nã Thuật đại thành
Chương 26: Bỉ nhân Tạ Hải Dương
Chương 27: Tử Thần Đan!
Chương 28: Phong Thân đại viên mãn
Chương 29: Không chút do dự!
Chương 30: Xin mời khảo hạch!
Chương 31: Cường thế!
Chương 32: Chỉnh đốn môn hộ
Chương 33: Liễu Đạo Bân thiên phú
Chương 34: Pháp Binh thổ hào
Chương 35: Thảo Mộc học thủ Trịnh Lương
Chương 36: Nhân tài Liễu Đạo Bân
Chương 37: Liên bang dàn khung
Chương 38: Xin lỗi!
Chương 39: Tư cách?
Chương 40: Học thủ biến đổi
Chương 41: Bờ Thanh Mộc Hồ kêu thảm
Chương 42: Xử lý bọn hắn!
Chương 43: Hồi văn công thức
Chương 44: Chưởng viện giảng đường
Chương 45: Ta còn có một vấn đề
Chương 46: Tu sĩ
Chương 47: Ngươi nhất định là Hồi Văn học thủ đi
Chương 48: Hồi văn khảo hạch
Chương 49: Hắn không giống người xấu
Chương 50: Khách không mời mà đến

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI