Tam Thốn Nhân Gian - Nhĩ Căn

Tam Thốn Nhân Gian

Tinh không cổ kiếm, vạn tộc tiến hóa, Phiêu Miểu đạo viện, ai dám tranh phong

Thiên hạ vạn vật, thần binh bất hủ, vũ trụ thương khung, Thái Hư xưng tôn

Thanh mộc tuổi tác, ung dung mục chi, ý nghĩa vui sướng, đúng như triều dương

Thiếu niên Bảo Nhạc, tâm hoài mộng tưởng, lấy binh nhập đạo, chỉ thiên trích nguyệt

Hoạn lộ nhiều thăng trầm, pháp khí khắc chi, Linh Bảo chế chi, pháp binh trấn chi... Như đều không quả, thần binh chém chi!

Bỗng nhiên thu tay, mới biết... Ngẩng đầu ba thước đã mất Thần Minh, lòng bàn tay ba tấc mới là nhân gian.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Ta muốn giảm béo!
Chương 2: Vương Bảo Nhạc, ngươi đã làm gì!
Chương 3: Tốt đồng học, hết thảy có ta!
Chương 4: Phiêu Miểu đạo viện
Chương 5: Đặc chiêu học sinh
Chương 6: Phiền phức lớn rồi
Chương 7: Toàn dân thợ mỏ
Chương 8: Tài trí cùng phản kích!
Chương 9: Thái Hư Phệ Khí Quyết!
Chương 10: Vô địch Chiến Võ hệ
Chương 11: Lão sư, mang ta một cái
Chương 12: Đột phá
Chương 13: Hóa Thanh Đan
Chương 14: Pháp Binh hệ ưu thế
Chương 15: Đây chính là đoạt tiền!
Chương 16: Linh thạch thượng phẩm
Chương 17: Chuyên môn khi dễ chúng ta Chiến Võ hệ?
Chương 18: Phong Thân cảnh
Chương 19: Thái Hư Cầm Nã Thuật
Chương 20: Bác Kích câu lạc bộ
Chương 21: Gọi ba ba!
Chương 22: Nát
Chương 23: Vô sỉ thỏ béo
Chương 24: Ta không cùng ngươi đánh
Chương 25: Thái Hư Cầm Nã Thuật đại thành
Chương 26: Bỉ nhân Tạ Hải Dương
Chương 27: Tử Thần Đan!
Chương 28: Phong Thân đại viên mãn
Chương 29: Không chút do dự!
Chương 30: Xin mời khảo hạch!
Chương 31: Cường thế!
Chương 32: Chỉnh đốn môn hộ
Chương 33: Liễu Đạo Bân thiên phú
Chương 34: Pháp Binh thổ hào
Chương 35: Thảo Mộc học thủ Trịnh Lương
Chương 36: Nhân tài Liễu Đạo Bân
Chương 37: Liên bang dàn khung
Chương 38: Xin lỗi!
Chương 39: Tư cách?
Chương 40: Học thủ biến đổi
Chương 41: Bờ Thanh Mộc Hồ kêu thảm
Chương 42: Xử lý bọn hắn!
Chương 43: Hồi văn công thức
Chương 44: Chưởng viện giảng đường
Chương 45: Ta còn có một vấn đề
Chương 46: Tu sĩ
Chương 47: Ngươi nhất định là Hồi Văn học thủ đi
Chương 48: Hồi văn khảo hạch
Chương 49: Hắn không giống người xấu
Chương 50: Khách không mời mà đến

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI