Chương 1: Kiểm tra Võ Hồn
Chương 2: Thôn Phệ Võ Hồn
Chương 3: Cường thế từ hôn
Chương 4: Cuối cùng cũng có Võ Hồn!
Chương 5: Hồn kỹ cùng kiếm pháp
Chương 6: Thanh y thiếu nữ
Chương 7: Nguyên Linh Quả
Chương 8: Liền phá hai cấp
Chương 9: Lấy một địch ba
Chương 10: Thiên Kiếm Tam Thức
Chương 11: Cường hóa Võ Hồn
Chương 12: Rước dâu lôi
Chương 13: Càn rỡ Triệu Phi Long
Chương 14: Vậy một chiêu
Chương 15: Kiếm thế
Chương 16: Bại Triệu Nhất Thủy
Chương 17: Thích khách liên minh
Chương 18: Tứ cấp võ giả
Chương 19: Đêm tối ám sát
Chương 20: Ninh thiếu
Chương 21: Đẩy vào hầm mỏ
Chương 22: Người chuột đại chiến
Chương 23: Kim tuyến Đại Lão Thử
Chương 24: Huyết Lang bang
Chương 25: Cấp hai Võ Hồn
Chương 26: Thích khách, Hắc Đao
Chương 27: Ta không có tiền
Chương 28: Đại Hạ võ cung
Chương 29: Thanh Sơn Thành bát cấp võ giả
Chương 30: Thắng năm lần
Chương 31: Sinh Tử Lôi Đài
Chương 32: Chọn nhất định mục tiêu
Chương 33: Đưa ngươi đi chết
Chương 34: Huyền Thiên Thần Văn
Chương 35: Vạn Bảo Lâu đấu giá hội
Chương 36: Tiền Tam Bàn
Chương 37: Vũ vương mộ địa
Chương 38: Gặp lại Diệp Kỳ
Chương 39: Kiêu ngạo Đặng Trúc Hiên
Chương 40: Hoàn bại Đặng Trúc Hiên
Chương 41: Linh Đàm
Chương 42: Chiến Kỳ Phiên
Chương 43: Cửu cấp võ giả cường đại
Chương 44: Tấn thăng cửu cấp
Chương 45: Một tháng ước hẹn
Chương 46: U Vân chỉ điểm
Chương 47: Đêm mưa ám sát
Chương 48: Cuồng Phong Bạo Vũ
Chương 49: Mở ra khí hải
Chương 50: Phương viên mười ngàn thước khí hải