Chương 1: Sinh nhật
Chương 2: Quân trường hùng tâm
Chương 3: Trong lòng anh đã có người khác
Chương 4: Nhớ lại chuyện cũ
Chương 5: Mạnh An Nhi Rời Đi
Chương 6: Lôi Lạc Thần Phiền Muộn
Chương 7: Chuyên gia vũ khí
Chương 8: Thay đổi
Chương 9: Thách thức
Chương 10: Spider
Chương 11: Thi đấu
Chương 12: Thật trẻ con
Chương 13: Đường Tam
Chương 14: Nhiệm vụ
Chương 15: Lôi Lạc Thần Tức Giận
Chương 16: Chấp hành nhiệm vụ
Chương 17: Uy hiếp
Chương 18: Bắt đầu
Chương 19: Mắc bẫy
Chương 20: Quả bom
Chương 21: Người hay ma
Chương 22: Anh hùng
Chương 23: Trần Sở Sở
Chương 24: Kinh tởm
Chương 25: Trở về
Chương 26: Trở Về Mạnh Viên
Chương 27: Mạnh tiểu thư
Chương 28: Lôi Lạc Thần ghen
Chương 29: Lôi Lạc Thần ghen 2
Chương 30: Thẩm thanh giở trò
Chương 31: Dục vọng
Chương 32: Cô là của anh
Chương 33: Nổi giận đùng đùng
Chương 34: Tỏ tình
Chương 35: Nụ Hôn Đầu
Chương 36: Soul “linh hồn”
Chương 37: Nam Cường
Chương 38: Tứ đại tài phiệt
Chương 39: Hôn Ước Của Nam Cường Và Lạc Tuyết
Chương 40: Đảo Sara
Chương 41: Đoạt mệnh
Chương 42: Cứu người
Chương 43: Storm trúng đạn
Chương 44: Lôi Lạc Thần Trút Giận
Chương 45: Rắn độc
Chương 46: Thù hận
Chương 47: Mực Đích
Chương 48: Trần sở sở trở về
Chương 49: Thuật Thôi Miên
Chương 50: Dương Minh Huy

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI