Chương 1: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng
Chương 2: Thương Long ngọc bội
Chương 3: Một cái Thiên Khí, Một cái Thiên Tề!
Chương 4: Quy tắc
Chương 5: Không như mong muốn
Chương 6: Hai quỳ
Chương 7: Đánh bạc!
Chương 8: Trưởng Lão Lệnh, Lý Tư Hàm
Chương 9: Lão đại
Chương 10: Trắc linh đài, Trắc linh trụ
Chương 11: Lấy kia chi Đạo, còn kia chi Thân
Chương 12: Ác nhân thì để ác nhân trị
Chương 13: Cổ Mị Nhi
Chương 14: Kinh động
Chương 15: Hỏa linh thể
Chương 16: Kinh biến!
Chương 17: Tán Linh chi thể
Chương 18: Lựa chọn
Chương 19: Lần đầu nếm thử đan
Chương 20: Chỉ trích
Chương 21: Pháp Khí
Chương 22: Quyết định
Chương 23: Vấp phải trắc trở
Chương 24: Có ý định khác
Chương 25: Linh phôi các
Chương 26: Tửu Công Tử
Chương 27: Bái sư
Chương 28: Tâm bất tử
Chương 29: Thiên Thư Hấp Linh Quyển
Chương 30: Tuyệt phối
Chương 31: Nhiệm vụ các
Chương 32: Đối chọi gay gắt
Chương 33: Mạo hiểu nhiệm vụ cao
Chương 34: Gặp là xui xẻo, tức đến thổ huyết
Chương 35: Hoảng sợ Thanh Vũ Bằng
Chương 36: Mượn đao giết người
Chương 37: Sát ý
Chương 38: Bạch Tùy Phong
Chương 39: Tu luyện bắt đầu
Chương 40: Rèn linh phôi
Chương 41: Cái này một ngày
Chương 42: Hoàn mỹ nam nhân trong mắt nữ nhân
Chương 43: Bước ngoặt
Chương 44: Thủ Linh Tứ Phương Ấn
Chương 45: Một bước, đạp từng bước đi!
Chương 46: Âm hiểm lão giả
Chương 47: Đánh nhau như hai nam nhân (thượng)
Chương 48: Đánh nhau như hai nam nhân (Trung)
Chương 49: Đánh nhau như hai nam nhân (Hạ)
Chương 50: Yêu thú Nội Đan