Chương 1: Thai xuyên mười sáu năm, mới biết là nữ phụ
Chương 1: Gả cho cha của nam chính Chương 1
Chương 2: Từ hôn cùng đền bù
Chương 2: Gả cho cha của nam chính Chương 2
Chương 3: Điều kiện của Khương Nịnh Bảo
Chương 3: Gả cho cha của nam chính Chương 3
Chương 4: Như có thể gả cho Định quốc công, dù là chết, cũng không hối hận!
Chương 4: Gả cho cha của nam chính Chương 4
Chương 5: Vong ân phụ nghĩa Tạ thế tử
Chương 5: Gả cho cha của nam chính Chương 5
Chương 6: Tạ lão phu nhân ý động
Chương 6: Gả cho cha của nam chính Chương 6
Chương 7: Nguyên nữ chính định ngày hẹn cùng duyên phận
Chương 7: Gả cho cha của nam chính Chương 7
Chương 8: Giao phong
Chương 8: Gả cho cha của nam chính Chương 8
Chương 9: Thiêu phá cùng tan rã trong không vui
Chương 9: Gả cho cha của nam chính Chương 9
Chương 10: Chính thức từ hôn (thượng)
Chương 10: Gả cho cha của nam chính Chương 10
Chương 11: Chính thức từ hôn (hạ)
Chương 11: Gả cho cha của nam chính Chương 11
Chương 12: Lộ ra ánh sáng chân dung cùng trước vị hôn phu xuất hiện
Chương 12: Gả cho cha của nam chính Chương 12
Chương 13: Cản đường cùng hoài nghi
Chương 13: Gả cho cha của nam chính Chương 13
Chương 14: Roi đỏ cùng Trương thị đưa tỳ nữ
Chương 14: Bắt trùng
Chương 15: Nam chính lộ diện
Chương 15: Gả cho cha của nam chính Chương 15
Chương 16: Nam nhân này rất hợp tâm ý nàng
Chương 16: Gả cho cha của nam chính Chương 16
Chương 17: Một đôi bích nhân
Chương 17: Gả cho cha của nam chính Chương 17
Chương 18: Ngươi muốn làm nữ nhi của ta?
Chương 18: Gả cho cha của nam chính Chương 18
Chương 19: Ta làm ngài nàng dâu được chứ?
Chương 19: Gả cho cha của nam chính Chương 19
Chương 20: Phật kinh cùng oan gia ngõ hẹp
Chương 20: Gả cho cha của nam chính Chương 20
Chương 21: Canh một
Chương 21: Nhất tiễn song điêu
Chương 22: Canh hai
Chương 22: Hộ tống cùng chút mưu kế
Chương 23: Gả cho cha của nam chính Chương 23
Chương 23: Phật kinh đại tác dụng cùng trượng hình
Chương 24: Gả cho cha của nam chính Chương 24
Chương 24: Một đêm không ngủ an ổn
Chương 25: Gả cho cha của nam chính Chương 25
Chương 25: “Chúc mừng Khương Tứ tiểu thư đã được như nguyện!”

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI