Chương 1: Sống mấy tỉ năm
Chương 2: Bọn họ là ma quỷ
Chương 3: Đuổi ra Mộc gia
Chương 4: Cơ mật tối cao
Chương 5: Thiếu Đế đình
Chương 6: Mộc Vũ Hân quen lúc nhỏ
Chương 7: Audi A6 biết bay
Chương 8: Ta là ngươi người không chọc nổi
Chương 9: Lãnh gia khiếp sợ
Chương 10: Bắn lá xuyên súng
Chương 11: Trở lại đại học Giang Nam
Chương 12: Ta là bạn trai nàng
Chương 13: Đập cho ta!
Chương 14: Danh chấn đại học Giang Nam
Chương 15: Ngụy An Nhiên
Chương 16: Ta không muốn liên lụy ngươi
Chương 17: Người nào xông ta Thiếu Đế đình
Chương 18: Chiết Giang thế cục
Chương 19: Đại lão tề tụ
Chương 20: Trong sông nguy hiểm
Chương 21: Duy tiên sinh làm thủ lãnh
Chương 22: Giang Bắc thái tử gia
Chương 23: Mộc Vũ Hân sinh nhật tụ họp
Chương 24: Cái này sống núi hắn có dám tiếp hay không?
Chương 25: Nhân vật lớn tới
Chương 26: Hối hận chồng chất Mộc gia
Chương 27: Quà sinh nhật
Chương 28: Thái tử gia bá đạo
Chương 29: Ngươi không nên dây vào ta
Chương 30: Ta như muốn ai canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm?
Chương 31: Bấm ngón tay tính toán, Chiết Giang có cái Diệp tiên sinh
Chương 32: Tuyệt không thể nào
Chương 33: Diệp tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này?
Chương 34: Nghịch tử, quỳ xuống, cho tiên sinh nói xin lỗi!
Chương 35: Có một người có thể cứu hắn
Chương 36: Yến Sơn hồ ven núi
Chương 37: Ai là Cao Tùng?
Chương 38: Hắn là ai?
Chương 39: Hắn không dám tới? Buồn cười!
Chương 40: Ta như lên đài, bọn ngươi tất cả sẽ hối hận
Chương 41: Kinh ngạc đến ngây người hai triệu người
Chương 42: Cổ võ giới Trần Bì
Chương 43: Cắt đứt chân ném ra
Chương 44: Một cái hàng dài
Chương 45: Cho hắn một trăm triệu, đuổi hắn đi
Chương 46: Chiết Giang sôi trào
Chương 47: Triệu Lãnh hai nhà lựa chọn
Chương 48: Ta có một tướng, từng lĩnh triệu quân
Chương 49: Ngang ngược Hỏa Kỳ Lân
Chương 50: Thô bạo tới, nhân gian bốc hơi