Chương 1: Làm ta ngự thú đi
Chương 2: Biển hồn mở
Chương 3: Tiến hóa vật liệu
Chương 4: Trong phòng có quỷ?
Chương 5: Cổ quái bà cụ
Chương 6: Mèo đen hiện
Chương 7: Tiến hóa xong
Chương 8: Tụ hồn thuật
Chương 9: Đánh mất bột vàng
Chương 10: Chuột ăn vàng
Chương 11: Biện pháp che mắt?
Chương 12: Có thể nếm thử một chút không?
Chương 13: Linh chi dị chủng
Chương 14: Quỷ đè giường
Chương 15: Trinh thám xã Linh Dị
Chương 16: Biến dị
Chương 17: Mở phòng đi
Chương 18: Quỷ hiện
Chương 19: Trào lưu bài đá quý
Chương 20: Xe lậu tài xế
Chương 21: Xảy ra chuyện
Chương 22: 2 lần tiến hóa xong
Chương 23: Tăng lên phẩm chất
Chương 24: Thứ 2 con ngự thú
Chương 25: Mâu cùng thuẫn
Chương 26: Tiến triển thuận lợi
Chương 27: Phượng huyết thạch
Chương 28: Ta trừ tà
Chương 29: Vô tình gặp được hồn ngọc
Chương 30: Quỷ đánh tường
Chương 31: Khiếp sợ học tỷ
Chương 32: Bệnh viện điện tới
Chương 33: Lôi kích mộc
Chương 34: Huyết anh?
Chương 35: Thần bí dấu chân
Chương 36: Tạm biệt màu xám tro đá quý
Chương 37: Ánh mắt
Chương 38: Phẩm chất trân quý
Chương 39: Thành Giao đình viện
Chương 40: Hung trạch
Chương 41: Khách tới cửa
Chương 42: 1 giơ 3 được chuyện tốt
Chương 43: Sinh vật không biết
Chương 44: Bên trong tường thây khô
Chương 45: Thủy đạn mạc!
Chương 46: Viện người điên
Chương 47: Ảnh gánh tường
Chương 48: Khu nội trú
Chương 49: Mùi
Chương 50: Khí tức cường đại