Chương 1: Sống lại
Chương 2: Mẫu thân
Chương 3: Triệu phu nhân
Chương 4: Giết
Chương 5: Hầu gia
Chương 6: Thử thách
Chương 7: Cửu Tinh Thần Đế quyết
Chương 8: Khí điện
Chương 9: Lương đại sư
Chương 10: Ngươi gọi Lương Vũ?
Chương 11: Phương pháp phá giải
Chương 12: Luyện chế
Chương 13: Thần châm thành
Chương 14: Bạn bè
Chương 15: Đoạn tử tuyệt tôn
Chương 16: Tu luyện tháp
Chương 17: Trọng trúc kinh mạch
Chương 18: Cổ điển tiểu kiếm
Chương 19: Lại nổi sóng
Chương 20: Ngụy Chân
Chương 21: Ngũ Nhạc thần quyền
Chương 22: Chớ chọc ta
Chương 23: Gia tộc đại hội
Chương 24: Thẩm vấn
Chương 25: Bạo phát
Chương 26: Thoát ly Tần gia
Chương 27: Huyết Mạch thánh địa
Chương 28: Huyết mạch thất
Chương 29: Lôi đình huyết thống
Chương 30: Tức giận
Chương 31: Kinh hoảng
Chương 32: Đông Phương Thanh
Chương 33: Thái độ chuyển biến
Chương 34: Kim Khách lệnh
Chương 35: Thần cấp huyết thống
Chương 36: Dồn dập đột phá
Chương 37: Uất ức
Chương 38: Học viện đại khảo
Chương 39: Mồ hôi lạnh tràn trề
Chương 40: Đại khảo bắt đầu
Chương 41: Đối chọi gay gắt
Chương 42: Đánh cược
Chương 43: Tử thủy tinh
Chương 44: Sức mạnh sát hạch
Chương 45: Tần Trần ra tay
Chương 46: Sàng lọc chiến
Chương 47: Chấn động toàn trường
Chương 48: Trợn mắt ngoác mồm
Chương 49: Võ đài thi đấu
Chương 50: Một chiêu bại địch

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI