Chương 1: Tai họa trở về
Chương 2: Hồng nhan họa thủy
Chương 3: Ta không ngại phế ngươi!
Chương 4: Uyển Nhi sắp trưởng thành
Chương 5: Làm ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à 【 bốn canh 】
Chương 6: Chuẩn bị Trúc Cơ
Chương 7: Hỗn Nguyên Chí Tôn Công
Chương 8: Nhân phẩm quá tốt
Chương 9: Khúc nhạc dạo trước bão táp 【 bốn canh 】
Chương 10: Người nào cho ngươi lá gan
Chương 11: Ngươi để cho ta ngoại lệ!
Chương 12: Ta đã đáp ứng cho ngươi cơ hội!
Chương 13: Ngươi thật ồn ào, giống nữ nhân
Chương 14: Một chiêu đánh bại!
Chương 15: Độc lĩnh phong tao
Chương 16: Thánh Sơn kiểm trắc
Chương 17: Vì Man Thành làm rạng rỡ
Chương 18: Thánh Sơn hộ pháp!
Chương 19: Nguyên Linh cảnh cường giả!
Chương 20: Liễu Diễm Ny
Chương 21: Có thể hay không chết máy?
Chương 22: Kiểm trắc biến cố!
Chương 23: Tạp dịch chi tư!
Chương 24: Có mộng tưởng cóc ghẻ!
Chương 25: Gừng là cay độc
Chương 26: Kỷ Siêu!
Chương 27: Ngoài dự liệu!
Chương 28: Khí tức thần bí!
Chương 29: Bá Vương Quyền!
Chương 30: Thần bí không gian!
Chương 31: Liễu Tông Nguyên tâm tư!
Chương 32: Vương Toàn Đức tâm tư!
Chương 33: Cây cao chịu gió lớn
Chương 34: Đan dược
Chương 35: Hỗn Nguyên Yêu Thể
Chương 36: Quyết định
Chương 37: Tiến về Thánh Sơn
Chương 38: Dọc đường Man Yêu Sâm Lâm
Chương 39: Đoàn lính đánh thuê
Chương 40: Nửa đường nguy cơ
Chương 41: Sát nhân diệt khẩu?
Chương 42: Ta nếu không chết, đạp vào Thánh Sơn!
Chương 43: Kim Sắc Đại Mãng
Chương 44: Nguyên Linh Đan tấn cấp?
Chương 45: Cùng mãng giằng co!
Chương 46: Mãng vượn đại chiến!
Chương 47: Hiện tượng thần bí
Chương 48: Màu vàng kim nhạt trứng trứng
Chương 49: Ngàn thú thần phục
Chương 50: Thần bí thâm cốc!