Sủng Vật Thiên Vương - Giai Phá

Sủng Vật Thiên Vương

Giới Thiệu

(1. Download nhất khoản khả nghi trò chơi )

(2. Bắt giữ vài con thần kỳ sủng vật khi (làm) đồng bọn )

(3. Đang thoải mái thú vị hằng ngày bên trong, dẫn dắt cửa hàng thú cưng đi tới quật khởi con đường )

Truyện Top 1 bảng truyện mới bên Qidian

Truyện theo kiểu nhẹ nhàng , không giết chóc , không yy , không não tàn, không chính trị , không hậu cung .

Truyện này na na giống game Pokemon Go . Thấy nó cũng hay hay nên làm thử .

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng
Chương 2: Sủng vật thợ săn
Chương 3: Người mới giáo trình
Chương 4: Trung Hoa điền viên miêu
Chương 5: Nhận thưởng
Chương 6: Sủng vật nuôi trồng căn cứ
Chương 7: Sủng vật nhà
Chương 8: Cửa hàng thú cưng tồn tại ý nghĩa
Chương 9: Phóng thích
Chương 10: Mệnh danh
Chương 11: Chuẩn bị khai trương
Chương 12: Mở cửa đón khách
Chương 13: Trong truyền thuyết độ thiện cảm nhiệm vụ
Chương 14: Đều là thất bại chơi trốn tìm
Chương 15: Vận mệnh người quan sát
Chương 16: Tập thể dục theo đài
Chương 17: Nhòm ngó tương lai
Chương 18: Chân chính khách mời
Chương 19: Đệ 1 con!
Chương 20: Đệ 1 tấm nhiều mét nặc quân bài ngã xuống
Chương 21: Sái a sái
Chương 22: Vọng Hải Các diễn đàn
Chương 23: Mạng lưới mắng chiến
Chương 24: Đệ 2 con Tinh Linh xuất hiện
Chương 25: Tìm kiếm mục tiêu
Chương 26: Long Phượng cửa hàng châu báu
Chương 27: Nhẫn kim cương
Chương 28: Mèo cầu tài
Chương 29: 2 vị khách hàng
Chương 30: Lại tới 1 vị
Chương 31: Bán ra Xiêm La
Chương 32: Không có làm thành 1 bút chuyện làm ăn
Chương 33: 1 lần biệt ly
Chương 34: Thi Thi
Chương 35: Tu máy vi tính kỹ thuật trạch
Chương 36: Tiểu đánh cược di tình
Chương 37: Con tốt nhất trong 2 con miêu
Chương 38: Lóe sáng hòn đá nhỏ
Chương 39: Đây là tốt nhất thời đại?
Chương 40: Khai phá tân nghiệp vụ
Chương 41: 1 đôi với bạn gay tốt
Chương 42: Cao cấp ngự thú thuật
Chương 43: Tân thế giới cửa lớn
Chương 44: Phong ba tạm lắng
Chương 45: Khó hầu hạ miêu
Chương 46: Chớ bảo là không báo trước
Chương 47: Sống phóng túng ở Tân Hải
Chương 48: Cường hào cùng dế nhũi
Chương 49: Ngươi vì sao như thế điếu
Chương 50: Con mèo nhỏ chơi rất kỹ