Chương 1: Bảo vệ bản sắc
Chương 2: Vòng vàng
Chương 3: Sư huynh
Chương 4: Mộ hoang
Chương 5: Quỷ dị thi cốt
Chương 6: Huyết dịch dị thường
Chương 7: Không biết sinh vật
Chương 8: Sư phụ di vật
Chương 9: Phủ đầy bụi manh mối
Chương 10: Mùi đàn hương
Chương 11: Diệt tuyệt thực vật
Chương 12: Người cổ đại
Chương 13: Người đẹp
Chương 14: Số đào hoa
Chương 15: Kẻ thù của Khoa khảo cổ
Chương 16: Bại lộ
Chương 17: Dẫn dụ
Chương 18: Tình cảm cùng dục vọng
Chương 19: Lưu manh thối tha
Chương 20: Thây khô
Chương 21: Người thứ ba
Chương 22: Quần áo xám bà lão
Chương 23: Siêu nhiên hiện tượng
Chương 24: Bắt cóc
Chương 25: Thực chiến
Chương 26: Con gấu xăm
Chương 27: Đi xa dũng sĩ
Chương 28: Sứ mạng
Chương 29: Mâu thuẫn bất đồng
Chương 30: Vẽ bùa
Chương 31: Quyết định
Chương 32: Xui xẻo sư phụ
Chương 33: Trung thành hay là ngu xuẩn
Chương 34: Qua cầu rút ván
Chương 35: Đến bước đường cùng
Chương 36: Quẫn bách
Chương 37: Phương thuốc dân gian
Chương 38: Đánh cướp giặc cướp
Chương 39: Không đường về
Chương 40: Nam nhân
Chương 41: Khắc phục hậu quả
Chương 42: Ẩu đả
Chương 43: Trước khi nhập học
Chương 44: Phong thủy thuật
Chương 45: Tụ âm ao
Chương 46: Thần bí đạo nhân
Chương 47: Phiên dịch
Chương 48: Đánh cờ
Chương 49: Cần có đều có
Chương 50: Viễn cổ kêu gọi