Vô Địch Thiên Hạ - Thần Kiếm

Vô Địch Thiên Hạ

Cường giả, vĩnh viễn cũng là tịch mịch, chỉ có chiến thắng tịch mịch, mới có thể vô địch thiên hạ!

Địa Cầu Thiếu Lâm thế gia thân truyền đệ tử Hoàng Tiểu Long đeo Hoa Hạ vô thượng võ học bí điển Dịch Cân kinh không khỏi xuyên việt đến Thế giới Vũ Hồn.

Thế giới Vũ Hồn, trong cơ thể có vũ hồn mới có thể tu luyện đấu khí trở thành một gã chiến sĩ, mà vốn là có siêu cấp nghịch thiên vũ hồn Hoàng Tiểu Long ở vũ hồn thức tỉnh, lại bị người ở gia tộc ngộ nhận chính là bình thường biến dị vũ hồn.

Nhưng là có “Bình thường” biến dị vũ hồn Hoàng Tiểu Long nhưng một lần lại một lần hiện ra thiên phú kinh người, một lần lại một lần đánh bại cái gọi là siêu cấp thiên tài, một lần lại một lần để cho gia tộc và cả Thế giới Vũ Hồn khiếp sợ!

---

Nếu ai đã yêu thích bộ Thiên Tôn Trùng Sinh thì không lạ lẫm gì với anh chàng tác giả này nữa rồi.

Đây là bộ tiếp theo sau của thằng tác giả (tưởng rằng anh chàng này đã Rửa tay chậu vàng, gát Bút giang hồ)

Thôi không nói nhiều nữa, ae cùng nhau đọc thôi.

Mong rằng bộ này kết thúc sẽ không như Thiên Tôn.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: đại lục Phong Tuyết
Chương 2: Cấp bảy vũ hồn?
Chương 3: Duy Tiểu Long không có
Chương 4: Gia tộc niên hội
Chương 5: Đánh gãy hai tay?
Chương 6: Vô dụng
Chương 7: Kỳ dị sơn cốc
Chương 8: Đáy hồ kỳ ngộ
Chương 9: Tu La Chi Nhận
Chương 10: La Tâm Thảo
Chương 11: Ngươi đột phá Nhất giai như nào?
Chương 12: Gia tộc niên hội bắt đầu
Chương 13: Đánh cho nhận không ra
Chương 14: Chiến sĩ Nhị giai
Chương 15: Nhất thời thất thủ
Chương 16: Đột phá Tứ giai
Chương 17: Để Hoàng Vĩ đi vào tu luyện
Chương 18: Tu luyện Đấu Kỹ
Chương 19: Dịch Cân Kinh thế thứ tư
Chương 20: Lý Mộc đại thọ
Chương 21: Tu La Môn đệ tử
Chương 22: Một nô bộc cũng có tư cách?
Chương 23: Mất mặt
Chương 24: Thủ hộ thân nhân
Chương 25: Lại họp hàng năm
Chương 26: Sợ hãi?
Chương 27: Thật đúng là công bình!
Chương 28: Thập giai hậu kỳ đỉnh phong
Chương 29: Tu La kiếm pháp chiêu thứ 2
Chương 30: Ly khai
Chương 31: Ngân Nguyệt sâm lâm
Chương 32: Phí Hầu võ hồn
Chương 33: Tu La Quỷ Trảo
Chương 34: Vu oan
Chương 35: Võ hồn cường hóa
Chương 36: Lạc Thông vương thành
Chương 37: Báo phủ công tước
Chương 38: Mỹ Vị Đại Tửu Lâu
Chương 39: Nguyên soái không tại
Chương 40: Sư đệ gặp chuyện không may
Chương 41: Ai dám thương ta sư đệ
Chương 42: Tiên Thiên chiến sĩ
Chương 43: Đoạn Nhận đế quốc
Chương 44: Trộm của Đấu giá hội
Chương 45: Gặp lại Lý Lộ
Chương 46: Hoàng thành chi chiến
Chương 47: Môn chủ vô địch
Chương 48: Thủ tiêu báo danh tư cách
Chương 49: Đem chém giết
Chương 50: Cũng dám đối thiếu chủ xuất thủ!