Chương 1: Trọng Sinh
Chương 2: Đi Săn
Chương 3: Đến Hoàng Thành
Chương 4: Đấu Giá
Chương 5: Giải Nguy Vân Di Quốc
Chương 6: Tập Luyện
Chương 7: Đến Thiên Đãng Sơn Mạch
Chương 8: Tam Nhãn Lang
Chương 9: Diệt Sát Trăm Người Không Ghê Tay
Chương 10: Kháng Độc Chi Thể
Chương 11: Rời Đi
Chương 12: Thiên Khung Phái
Chương 13: Kỷ Lục 100 Năm
Chương 14: Tứ Bề Thọ Địch
Chương 15: Nhiều Cờ Quá Thì Biết Làm Sao
Chương 16: Nguyện Dùng Cả Sinh Mạng Này Hầu Hạ Công Tử
Chương 17: Ngày Đại Cát
Chương 18: Phạm Ta, Chết!
Chương 19: Năm mới, Kính Cha Mẹ, Tạ Huynh Đệ, Thương Thê Nhi
Chương 20: Đả Đảo Trần Lương
Chương 21: Quán Quân
Chương 22: Kẻ Địch
Chương 23: Tam Thập Tam Môn
Chương 24: Đạo Tặc
Chương 25: Truy Sát
Chương 26: Bảo Tàng Của Thiên Trận Sư
Chương 27: Trần Lương Giả Làm Khổ Sai Và Cái Kết. Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác
Chương 28: Ta Là Ác Nhân?
Chương 29: Tiến Vào Trọng Môn
Chương 30: Lấy Lớn Hiếp Nhỏ
Chương 31: Thập Diện Mai Phục
Chương 32: Trần Lương Đã Chết (Phần 1)
Chương 33: Trần Lương Đã Chết (Phần 2)
Chương 34: Lục Bảo Một Trong
Chương 35: Chu Minh
Chương 36: Hợp Tác
Chương 37: 2 Năm Qua
Chương 38: Đại Gia
Chương 39: Giả Heo Ăn Thịt Hổ
Chương 40: Tiến Về Mỏ Không Thạch
Chương 41: Truyền Dạy
Chương 42: Cừu Và Sói
Chương 43: Mồi Câu Cá Béo
Chương 44: Thua Cược
Chương 45: Thu Hoạch
Chương 46: Thành Lập Khai Thiên Môn
Chương 47: Thân Hóa Lôi Đình
Chương 48: Hoàng Lam Môn
Chương 49: Đại Bại
Chương 50: Thiên Đạo Mộc