Chương 1: Vạn cổ độc tôn
Chương 2: Cố kỹ trọng thi
Chương 3: Luận bàn võ nghệ
Chương 4: Hàn Độc Phong Thể
Chương 5: Tỷ đấu ước hẹn
Chương 6: Dược phòng lạnh ấm
Chương 7: Cướp bóc
Chương 8: Con chốt thí
Chương 9: Loại đần độn, xông lên đi
Chương 10: Hỏa Liệt Điểu móng giết lăng đầu thanh
Chương 11: Ngư ông đắc lợi, cười đến cuối cùng
Chương 12: Tu luyện tấn cấp
Chương 13: Ngươi lương tâm đau không
Chương 14: Ta pháp bảo
Chương 15: Đấu giá
Chương 16: Cần người
Chương 17: Trong chiến đấu đột phá
Chương 18: Lại đột phá
Chương 19: Tiêu Thần kinh khủng
Chương 20: Thu hồi ngôi nhà
Chương 21: Hoàng giai thượng phẩm Độc đan
Chương 22: Thanh toán món nợ
Chương 23: Đánh mặt
Chương 24: Tam cấp Tà tu
Chương 25: Giết Tà tu
Chương 26: Vũ Giả Ngũ Giai
Chương 27: Đánh mặt
Chương 28: Vấn đề
Chương 29: Hối hận
Chương 30: Tiêu Trung Thiên
Chương 31: Học Đồ
Chương 32: Dám đối với học minh bất kính
Chương 33: Không dám đánh
Chương 34: Choáng váng
Chương 35: Tiêu Tầm Nhi
Chương 36: Khảo hạch
Chương 37: Nhất minh kinh nhân
Chương 38: Bêu xấu
Chương 39: Nộ khí đằng đằng
Chương 40: Yêu cầu
Chương 41: Ân cần
Chương 42: Lưu lại
Chương 43: Vũ Giả Thất Giai
Chương 44: Khiêu khích
Chương 45: Kích thích
Chương 46: Thông quan
Chương 47: Mời tới người giúp đỡ
Chương 48: Đòn sát thủ
Chương 49: Hối hận
Chương 50: Cao cấp phụ tá